Danh sách
Kiểm tra liên hệ từ website
Xem video

Bước 1: Vào “Website” , chọn “Liên hệ từ web”

Bước 2: Xem những liên hệ khách gửi, Click “Chi tiết” để xem chi tiết

* Để phản hồi lại khách, soạn nội dung vào bảng “phản hồi” và click “Gửi phản hồi”

 

Đăng bài tin tức
Xem video

Bước 1: Vào Website, chọn “Nội dung

Bước 2: Chọn danh mục “Tin tức” và Click “Hiển thị”

Bước 3: Để sửa bài viết cũ, chọn “sửa”. Để thêm bài viết mới, chọn “Thêm mới”

Bạn có thể đăng thêm hình ảnh hoặc video vào nội dung bài viết để thêm sinh động:
Hướng dẫn thêm hình ảnh vào tin tức
Hướng dẫn thêm video vào tin tức

Bước 5: Click “Lưu” để lưu bài viết

Nhập thông tin cửa hàng – Showroom
Xem video

Bước 1: Vào “Website – Danh sách cửa hàng”, Chọn “Thêm mới”

Bước 2: Nhập thông tin cho cửa hàng

Bước 3: Lấy tọa độ cửa hàng:

1. Click nâng cao

2. Kéo xuống dưới, click Latlng

 

 

 

 

 

3. Xuất hiện box google map, gõ địa chỉ cửa hàng vào ô tìm kiếm và bấm Enter.
Lưu ý: Tốt nhất là tìm địa chỉ gần đúng rồi click lên bản đồ
Bởi vì đôi khi địa chỉ quá chi tiết, hoặc sai, google sẽ không tìm ra.

www.youtube.com/embed/itT1ozyT-Po