Danh sách
Thông tin cơ bản
Xem video

– Vào “Cài đặt” –> chọn “Thông tin cơ bản

 • Nhập tên thương hiệu
 • Up ảnh logo màu và logo trắng (ảnh png)
 • Nhập địa chỉ các cơ sở kinh doanh
 • Nhập số hotline
 • Nhập địa chỉ email liên lạc
 • Nhập link website
 • Nhập link Fanpage

– Click “Nâng cao” để cấu hình các thông tin khác như :

 • Cấp bậc nhân viên : Cấu hình danh sách cấp bậc nhân viên. Nhân viên theo cấp bậc sẽ thụ hưởng lương và hoa hồng khác nhau
 • Phân loại khoản thu : Tạo phân loại để thống kê chi tiết các khoản thu
 • Phân loại khoản chi : Tạo phân loại để thống kê chi tiết các khoản chi
 • Đơn vị nhập kho : Cấu hình danh sách đơn vị của Sản phẩm và Nguyên vật liệu
 • Hướng dẫn thanh toán : Nội dung hướng dẫn thanh toán online qua chuyển khoản ngân hàng khi khách hàng mua hàng online trên website và app
 • Thông tin hệ thống (*) : Các thông tin quan trọng khi đăng ký và khởi tạo hệ thống (hosting, email)
 • Địa chỉ, tên. mật khẩu email hệ thống (*) : Thông tin của email hệ thống dùng để gửi email tự động tới khách hàng
 • reCAPTCHA.Site, reCAPTCHA.Secret (*) : Mã kiểm tra bảo mật của google
 • Firebase.serverKey, Firebase.SenderID (*) : Mã bảo mật kết nối tới firebase của google để gửi thông báo tới App
 • Link tải App khách hàng trên Appstore (*) : Link tải App từ Appstore
 • Link tải App khách hàng trên Google play (*) : Link tải App từ CHPLAY
 • App.webnoti (*) : Mã liên kết tới firebase thống kê số thông báo và lấy mã OTP để đặt lại mật khẩu khi quên mật khẩu
 • hanet_token (*) : Mã kết nối tới hệ thống hanet, để quản lý camera AI nhân diện khuôn mặt
 • App.Token (*) : Cú pháp khi chuyển khoản để kết nối với app thanh toán tự động
 • Analytics (*) : Mã kết nối firebase để phân tích lượt truy cập app

– Click “Lưu” để cập nhật thông tin cơ bản
Lưu ý: Các mục (*) khuyến cáo không thay đổi giá trị vì đây là giá trị mặc định của hệ thống

Quản lý theo chi nhánh
Xem video

Mô tả :
– Hệ thống muốn hoạt động được phải duy trì ít nhất 1 cơ sở (chi nhánh)
– Hệ thống cho phép quản lý đa chi nhánh nhưng số chi nhánh sẽ giới hạn theo gói đăng ký của khách hàng

Để quản lý các chi nhánh ta truy cập theo đường dẫn : Cài đặt -> Cơ sở kinh doanh

– Mỗi chi nhánh sẽ là 1 block
– Chi nhánh màu là chi nhánh đang hoạt động trên hệ thống. Màu là chi nhánh đang dừng hoạt động
– Ngoài ra có thể thêm mới Chi nhánh nếu gói bạn đang sử dụng vẫn cho phép bạn thêm chi nhánh
– From thêm mới chi nhánh :

 • Nhập tên chi nhánh
 • Nhập địa chỉ chi nhánh
 • Số hotline chi nhánh
 • Mã bảo mật ipad : Dùng để login và màn hình đánh giá của mỗi chi nhánh
 • Link google map : Hướng dẫn lấy link tại đây
 • Hiển thị : Trạng thái tích nếu cơ sở hoạt động, bỏ tích nếu cơ sở tạm ngừng hoạt động

– Thực hiện click icon để hoàn tất việc thêm mới hoặc chỉnh sử thông tin cơ sở

Quản lý phân loại
Xem video

– Vào “Cài đặt” –> chọn “Phân loại SP/DV

– Click “Thêm mới phân loại ” trong khối Nhóm sản phẩm để thêm mới phân loại về sản phẩm
– Click “Thêm mới phân loại ” trong khối Nhóm nguyên vật liệu để thêm mới phân loại về nguyên vật liệu (NVL)
– Click “Thêm mới phân loại ” trong khối Nhóm dịch vụ để thêm mới phân loại về dịch vụ
– Click “Thêm mới phân loại ” trong khối Nhóm phụ phí để thêm mới phân loại về phụ phí

– Nhập tên nhóm phân loại và click “Thêm mới” để hoàn tất việc tạo mới nhóm phân loại
– Ngoài ra, click “Nâng cao” để hiển thị thêm các trường thông tin như :

 • Nhập mô tả ngắn về phân loại
 • Click “+” để thêm ảnh đại diện về phân loại
 • Nhập thứ tự hiển thị trong danh sách phân loại

– Click “Lưu” để thêm mới phân loại.

Quản lý nhãn hàng
Xem video

– Vào “Cài đặt” –> chọn “Quản lý nhãn hàng

– Click “Thêm mới nhãn hàng” để thêm nhãn hàng mới
– Click “Nâng cao” để hiển thị phần nâng cao

 • Nhập tên nhãn hàng
 • Nhập mô tả về nhãn hàng
 • Click “+” và thêm ảnh đại diện về nhãn hàng
 • Nhập thứ tự hiển thị trong danh sách nhãn hàng

– Click “Lưu” để thêm mới nhãn hàng.

Quản lý Sản phẩm & Nguyên vật liệu
Xem video

Quản lý sản phẩm truy cập theo đường dẫn Cài đặt -> Quản lý SP/DV/NVL

Danh sách sản phẩm :

Khối 1 : Chọn tab thêm mới sản phẩm, dịch vụ, nguyên liệu, …
Khối 2 : Các nhóm sản phẩm đã tạo sẵn trong mục tạo nhóm phân loại sản phẩm
Khối 3 : Danh sách sản phẩm đã tạo trên hệ thống
Các bước thêm mới sản phẩm :
B1 : Click hiển thị form thêm mới sản phẩm
Ngoài ra, có thể tùy chọn sản phẩm muốn thêm mới thuộc nhóm nào trong danh sách phân loại. Click để thêm mới sản phẩm. Form thêm mới theo cách này sẽ được active nhóm phân loại
Form thêm mới :

B2 : Hoàn thiện from thêm mới sản phẩm sẽ gồm các thông tin như :

 • Hình ảnh sản phẩm : Hình ảnh hiển thị trong form bán hàng và hiển thị trên website và APP khách hàng
 • Tên sản phẩm (*)
 • Mã sản phẩm (*)
 • Đơn vị : Cấu hình đơn vị nhập kho của sản phẩm này
 • Giá bán sản phẩm : Giá bán niêm yết của sản phẩm (giá nhập biến động nên sẽ được cấu hình trực tiếp trong từng lần nhập kho)
 • Điểm bán : Điểm nào được chọn sẽ bán được sản phẩm trên điểm đó
 • Nhóm phân loại (*) : Phân loại sản phẩm vào nhóm
 • Nhãn hàng
 • Trạng thái
 • Combo
 • Số ngày
 • Hoa hồng bán hàng
 • Các thông tin hiển thị trên Website/ APP : Mô tả & Chi tiết sản phẩm, Tùy chọn hiển thị Option, Công khai, Hiển thị giá, Ngày làm mới, …

Lưu ý : Trường thông tin có (*) là bắt buộc không được để trống
B3 : Nhập xong thông tin thực hiện Lưu để thêm mới sản phẩm

Hướng dẫn tạo Option :
– Phần hiển thị trên website, ví dụ 1 sản phẩm có các dung tích khác nhau, màu sắc khác nhau, …
– Thay vì hiển thị tất cả 2 sản phẩm trên website, ta có thể lựa chọn phương thức hiển thị dạng Option như sau :

B1 : Tạo 2 sản phẩm trên hệ thống. Để công khai 1 sản phẩm trong số đó, phần còn lại bỏ công khai.
B2 : Nhập 2 tùy chọn.
Ví dụ : 150, 250 sau đó click Tạo

Nhập mã sản phẩm vào thuộc tính sẵn có
B3 : Click Lưu để hoàn thành việc tạo Option.

Trạng thái hiển thị :
– Sản phẩm trên hệ thống có thể tích công khai hoặc không để hiển thị trên website

Hiển thị giá :
– Nếu không có nhu cầu hiển thị giá sản phẩm lên website và APP ta click bỏ Hiển thị giá

Nhãn hàng :
Chọn nhãn hàng cho sản phẩm trong những nhãn hàng đã tạo sẵn trước đó

Trạng thái :
Chọn trạng thái để hiển thị trong các khối trên website. Hàng hot, Hàng sale, …

Điểm bán :
– Nếu sản phẩm của bạn bán trên toàn hệ thống thì chọn Tất cả
– Nếu chỉ bán trên 1 số điểm trên hệ thống thì ta chỉ chọn chính xác những điểm đó.
– Nếu hệ thống không cung cấp sản phẩm này nữa ta chọn Ẩn

Số ngày sử dụng :
– Để có được danh sách khách hàng mua sử dụng sản phẩm của spa/ thẩm mỹ viện đã gần hết ta cần nhập số ngày ước tính sử dụng sản phẩm. Hệ thống sẽ giúp tính toán ra danh sách khách hàng sắp sử dụng hết sản phẩm

Hướng dẫn tạo combo :
– Thêm các sản phẩm hoặc dịch vụ để tạo các mã combo

 • Nhập số lượng sản phẩm trong combo tạo mới
 • Nhập giá của sản phẩm trong combo

– Mã combo tạo ra :

– Khi sản phẩm ngừng kinh doanh trên hệ thống ta sẽ vào để chỉnh sửa Điểm bán về trạng thái Ẩn để ẩn khỏi hệ thống khi thao tác và vẫn lưu trữ trên lịch sử hệ thống
– Tìm kiếm sản phẩm, sắp xếp danh mục. Trong danh sách sản phẩm dịch vụ click icon để lọc sản phẩm trong danh sách

 • Lọc theo từ khóa
 • Lọc theo nhãn hàng
 • Lọc theo trạng thái

– Nhập kho nhanh : Khi tạo sản phẩm ta có thể thao tác nhập kho nhanh khi click icon

 • Chọn kho nhập sản phẩm
 • Nhập số lượng sản phẩm
 • Click thực hiện để thực hiện nhập kho nhanh

– In mã vạch : Click icon để hiển thị mã QR CODE hệ thống chiết xuất ra từ mã sản phẩm

In mã vạch dán vào sản phẩm, thao tác trên hệ thống check mã QR code sẽ hiển thị sản phẩm cần tìm kiếm

THÊM MỚI NGUYÊN VẬT LIỆU

– Click Thêm mới nguyên vật liệu hiển thị form thêm mới :

 • Hình ảnh nguyên vật liệu : Hình ảnh hiển thị trong form bán hàng
 • Tên nguyên vật liệu (*)
 • Mã nguyên vật liệu (*)
 • Đơn vị : Cấu hình đơn vị nhập kho và làm dịch vụ
 • Giá bán : Giá bán niêm yết của nguyên vật liệu
 • Điểm bán : Điểm nào được chọn sẽ bán được sản phẩm trên điểm đó
 • Nhóm phân loại (*) : Phân loại nguyên vật liệu vào nhóm
 • Hoa hồng bán hàng
 • Cấu hình chuyển đổi từ mã sản phẩm sang mã nguyên vật liệu hiện tại

Lưu ý : Trường thông tin có (*) là bắt buộc không được để trống
– Nhập xong thông tin thực hiện Lưu để thêm mới sản phẩm

Hướng dẫn cấu hình chuyển đổi đơn vị :

– Nguyên vật liệu (dạng ml, g, …)cấu hình trong tiêu hao khi làm dịch vụ. Nhưng khi nhập kho sẽ nhập theo mã sản phẩm (dạng lọ, chai, …). Như vậy sẽ cần có sự chuyển đổi từ mã sản phẩm sang mã nguyên vật liệu hoặc ngược lại. Chính vì vậy cần có cấu hình chuyển đổi :
B1 : Chọn mã sản phẩm chuyển đổi sang mã nguyên liệu hiện tại
B2 : Nhập hệ số chuyển đổi ở ô số lượng
B3 : Nếu cấu hình thêm các mã sản phẩm khác có thể chuyển đổi sang mã nguyên vật liệu này ta click icon

Quản lý Dịch vụ
Xem video

Mô tả :

 • Một loại dịch vụ có thể có nhiều liệu trình với số buổi khác nhau. Chính vì vậy khi tạo dịch vụ ta cần tạo 1 dịch vụ gốc, sau đó sẽ tạo những liệu trình hoặc buổi lẻ với số buổi khác nhau trong dịch vụ gốc đó
 • Dịch vụ gốc sẽ ko hiển thị trên hệ thống. Chỉ các thẻ dịch vụ mới hiển thị để nhân viên thực hiện thao tác với khách hàng

– Các bước tạo dịch vụ :
B1 : Quản lý sản phẩm truy cập theo đường dẫn Cài đặt -> Quản lý SP/DV/NVL

Danh sách dịch vụ :

B2 : Tạo dịch vụ gốc
– Click Thêm mới Dịch vụ hoặc click icon trong 1 nhóm phân loại dịch vụ để tạo dịch vụ gốc

– Nhập các thông tin của dịch vụ gốc như :

 • Hình ảnh dịch vụ
 • Tên dịch vụ (*)
 • Mã dịch vụ (*)
 • Điểm bán
 • Nhóm dịch vụ (*)
 • Trạng thái
 • Lương nhân viên : Lương ca của kỹ thuật viên làm dịch vụ
 • Tự động đặt lịch : Khoảng thời gian hệ thống sẽ tự động đặt lịch khi hoàn thành buổi dịch vụ hôm nay
 • Thông tin hiển thị lên Website/ APP : Mô tả và Chi tiết, ngày làm mới, mô tả ưu đãi đặt lịch

Lưu ý : Trường thông tin có (*) là bắt buộc không được để trống
Hướng dẫn cấu hình lương nhân viên :
– Nếu không quản lý phân lương theo cấp bậc thì chỉ cần nhập giá trị vào ô duy nhất là được
– Nếu hệ thống cấu hình lương nhân viên theo cấp bậc sẽ có 2 cấu hình cần lưu ý :

 • Nhiều hơn 1 nhân viên làm cùng 1 ca sẽ Tự động chia theo tỷ lệ setup
 • Nhiều hơn 1 nhân viên làm cùng 1 ca sẽ ăn theo đúng giá trị setup

Lưu ý : Phần này cấu hính trong phần Xem thêm -> Cấu hình lương

Click icon để thêm mới các thẻ dịch vụ trong dịch vụ gốc đó
Click icon để chỉnh sửa nội dung thông tin dịch vụ gốc
Click icon để xóa dịch vụ gốc. Lưu ý sẽ xóa đc khi thẻ dịch vụ trong dịch vụ gốc đó đã xóa hết

B3 : Tạo thẻ dịch vụ trong dịch vụ gốc đã tạo
– Click icon trên dịch vụ gốc đó để tạo mới thẻ dịch vụ

– Nhập các thông tin của thẻ dịch vụ như :

 • Hình ảnh dịch vụ
 • Tên dịch vụ (*)
 • Mã dịch vụ (*)
 • Giá bán
 • Điểm bán
 • Nhóm dịch vụ (*)
 • Trạng thái : Hàng Hot, Hàng Sale
 • Số lượng (*): Số buổi của thẻ dịch vụ đang setup
 • Số phút/Buổi
 • Dịch vụ bảo hành
 • Combo
 • Số ngày : Hạn sử dụng của thẻ dịch vụ
 • Hoa hồng bán hàng : Cấu hình giá trị theo %
 • Thông tin hiển thị lên Website/ APP : Mô tả và Chi tiết, ngày làm mới, trạng thái công khai, hiển thị giá

Lưu ý : Trường thông tin có (*) là bắt buộc không được để trống

Hướng dẫn cấu hình phần dịch vụ bảo hành :
– Với những dịch vụ có bảo hành khi setup cần phải tích chọn bảo hành

– Các trường thông tin cần phải nhập khi dịch vụ được tích bảo hành như : Lương của buổi bảo hành, Thời gian bảo hành, Số buổi bảo hành tối đa
– Lưu ý khi setup combo có thể cấu hình từng dịch vụ trong combo có dich vụ được bảo hành có dịch vụ không

Hướng dẫn tạo combo :
– Thêm các sản phẩm hoặc dịch vụ để tạo các mã combo

 • Nhập số lượng sản phẩm trong combo tạo mới
 • Nhập giá của sản phẩm trong combo

– Mã combo tạo ra :

Dịch vụ tạo hoàn thành sẽ hiển thị trong danh sách như sau :

– Dịch vụ như trên sẽ bao gồm 1 dịch vụ gốc Massage Body và có thẻ 10 buổi và buổi lẻ nằm trong dịch vụ gốc đó

Hướng dẫn cập nhật nguyên vật liệu tiêu hao cho dịch vụ :
– Click icon trên thẻ dịch vụ để cập nhập nguyên liệu làm cho buổi dịch vụ đó

Lưu ý:

 • Chọn nguyên liệu và số lượng làm cho buổi dịch vụ
 • Có setup chung cho tất cả các buổi dịch vụ tiêu hao giống nhau hoặc từng buổi với số lượng tiêu hao khác nhau
 • Có thể cập nhật lượng nguyên vật liệu tiêu hao tương tự 1 liệu trình khác đã setup trên hệ thống
 • Khi setup xong phần nguyên liệu tiêu hao cho dịch vụ thì khi hoàn thanh buổi dịch vụ hệ thống sẽ tự động tính toán trừ kho nguyên vật liệu đi lượng như đã setup

Xóa dịch vụ :
– Click icon trên chính liệu trình cần xóa để xóa bỏ liệu trình. Lưu ý liệu trình đã bán cho khách hàng thì chỉ có thể ẩn đi và không thể xóa (tương tự như sản phẩm)

Cập nhật thông báo nhắc lịch sau khi làm dịch vụ :
– Để cài đặt nhắc lịch chăm sóc tại nhà qua APP khách hàng sử dụng sau khi làm dịch vụ ta thực hiện cài đặt. Click vào icon hiển thị form

– Nhập thời gian, Tiêu đề và nội dung thông báo gửi tới nhắc nhở khách hàng tại nhà

Quản lý phụ phí
Xem video

Phụ phí dịch vụ là những khoản phát sinh mà khách hàng phải mua thêm khi làm dịch vụ như Phụ phí làm ngoài giờ, Phụ phí di chuyển, Phụ phí chuyển đổi dịch vụ, …
Phụ phí sẽ được add trực tiếp vào ca dịch vụ khi thao tác buổi dịch vụ cho khách hàng
Hướng dẫn các tạo phụ phí trên hệ thống :
– Tương tự với tạo setup dịch vụ, tạo phụ phí theo các bước như sau :
B1 : Truy cập theo đường dẫn Cài đặt -> Quản lý SP/DV/NVL -> Chọn tab Phụ phí

Danh sách phụ phí :

B2 : Tạo phụ phí gốc
– Click Thêm mới Phụ phí hoặc click icon trong 1 nhóm phân loại phụ phí để tạo phụ phí gốc

– Nhập các thông tin của dịch vụ gốc như :

 • Hình ảnh dịch vụ
 • Tên phụ phí (*)
 • Mã phụ phí (*)
 • Điểm bán
 • Nhóm phụ phí (*)
 • Trạng thái
 • Lương nhân viên : Lương của kỹ thuật viên làm các phụ phí kèm theo dịch vụ đó

Lưu ý : Trường thông tin có (*) là bắt buộc không được để trống

strong>Hướng dẫn cấu hình lương nhân viên :
– Nếu không quản lý phân lương theo cấp bậc thì chỉ cần nhập giá trị vòa ô duy nhất là được
– Nếu hệ thống cấu hình lương nhân viên theo cấp bậc sẽ có 2 cấu hình cần lưu ý :

 • Nhiều hơn 1 nhân viên làm cùng 1 ca sẽ Tự động chia theo tỷ lệ setup
 • Nhiều hơn 1 nhân viên làm cùng 1 ca sẽ ăn theo đúng giá trị setup

Lưu ý : Phần này cấu hính trong phần Xem thêm -> Cấu hình lương

Click icon để ghi chú về Phụ phí gốc đó
Click icon để thêm mới các thẻ Phụ phí trong Phụ phí gốc đó
Click icon để chỉnh sửa nội dung thông tin Phụ phí gốc
Click icon để xóa Phụ phí gốc. Lưu ý sẽ xóa đc khi thẻ Phụ phí trong Phụ phí gốc đó đã xóa hết

B3 : Tạo thẻ Phụ phí trong Phụ phí gốc đã tạo
– Click icon trên Phụ phí gốc đó để tạo mới thẻ Phụ phí

– Nhập các thông tin của thẻ dịch vụ như :

 • Hình ảnh Phụ phí
 • Tên Phụ phí (*)
 • Mã Phụ phí (*)
 • Giá bán
 • Điểm bán
 • Nhóm Phụ phí (*)
 • Số lượng (*): Số buổi Phụ phí đang setup
 • Số phút/Buổi
 • Số ngày : Hạn sử dụng của Phụ phí
 • Hoa hồng bán hàng : Cấu hình giá trị theo %

Lưu ý : Trường thông tin có (*) là bắt buộc không được để trống
– Thao tác add phụ phí khi làm dịch vụ bạn có thể théo dõi tại đây – Phần Khách hàng làm dịch vụ

Quản lý thẻ tiền
Xem video

Mô tả :
– Thẻ tiền sinh ra để khách hàng thực hiện mua trước để hưởng những ưu đãi về giá trị và sẽ thực hiện chi tiêu dần dần tại spa khi phát sinh nhu cầu
Ví dụ : Thẻ 20.000.00 VNĐ sẽ được hưởng tổng giá trị là 25.000.000 VNĐ chi tiêu tại SPA

Hướng dẫn cách tạo thẻ tiền :
B1 : Truy cập Cài đặt -> Quản lý SP/DV trên thanh menu trái
– Chọn tab Thẻ tiền click icon trong nhóm thẻ tiền ưu đãi hiển thị form thêm mới thẻ tiền :

Nhập các trường thông tin của thẻ tiền như :

 • Hình ảnh
 • Tên thẻ tiền (*)
 • Mã thẻ tiền (*)
 • Giá bán
 • Điểm bán
 • Nhóm thẻ tiền (*)
 • Trạng thái
 • Hoa hồng bàn hàng
 • Giá trị thẻ tiền (*) : Tổng giá trị sử dụng sử khách hàng, Giới hạn giá trị sử dụng thanh toán cho sản phẩm, Giới hạn giá trị thanh toán cho dịch vụ, điều kiện sử dụng khi chưa thanh toán hết khi mua thẻ tiền, Hạn sử dụng của thẻ tiền
 • Thông tin hiển thị website/ APP : Mô tả, chi tiết, công khai, hiển thị giá, Ngày làm mới

Lưu ý : Trường thông tin có (*) là bắt buộc không được để trống
Hướng dẫn mua thẻ tiền và thực hiện quản lý thanh toán xem tại đây