APP khách hàng

logo

Hướng dẫn thanh toán Online

Sau khi hoàn thành việc tạo đơn hàng màn hình cuối cùng sẽ hiển thị hướng dẫn thanh toán cho đơn hàng đó
149

Form hướng dẫn thanh toán bao gồm

  • Thông tin tài khoản nhận
  • Nội dung chuyển khoản quy định của SPA tương ứng với đơn hàng

Thông tin tài khoản nhận chuyển khoản sẽ có thể tùy chỉnh trong mục thông tin cơ bản
Sau khi chuyển khoản theo đúng nội dung yêu cầu hệ thống sẽ nhận diện khoản thanh toán của bạn và kích hoạt thành công cho đơn hàng của bạn (Thông báo thanh toán thành công của đơn hàng sẽ được gửi tới bạn)

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //