Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!

Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Import – Chuyển đổi khách hàng

Import phân chia danh sách khách hàng cho nhân viên

Thực hiện theo các bước như sau :
Bước 1: Quản lý sẽ truy cập các báo cáo khách hàng, kết hợp các tiêu chí để lọc ra danh sách khách hàng nằm trong chiến dịch chăm sóc
Bước 2 : Copy số điện thoại của danh sách khách hàng
Bước 3 : Trong phần Telesale/CSKH chọn icon 2 -> Chọn Import khách hàng

11

Nhập (Paste) danh sách số điện thoại vừa copy vào ô Số điện thoại khách hàng (Nếu nhập tay thì nhập xong mỗi số click Enter xuống dòng) -> Chọn các nhân viên telesale sẽ được phân trong danh sách khách hàng trên -> Click Thực hiện
Danh sách khách hàng sẽ được chia đều cho các nhân viên đã chọn theo danh sách
Trong trường hợp muốn reset tất cả khách hàng về chưa chọn nhân viên ta click 12
Lưu ý :

  • Với thao tác như trên những số điện thoại không có trên hệ thống sẽ bị bỏ qua khi phân chia khách hàng cho nhân viên
  • Trong trường hợp có danh sách khách hàng từ bên maketing đổ về ta sẽ thực hiện import danh sách khách hàng lên hệ thống kèm theo nhân viên phụ trách luôn (Chi tiết xem tại đây)

 

Chuyển đổi khách hàng

Trong trường hợp muốn chuyển đổi toàn bộ danh sách khách hàng của 1 nhân viên sang 1 nhân viên khác theo thực hiện các bước sau
Bước 1 : Chọn icon 2 -> Chọn Chuyển đổi khách hàng

9

Bước 2 : Chọn nhân viên có danh sách khách hàng muốn chuyển đổi, và nhân viên nhận
Bước 3 : Click 10 để chuyển đổi tất cả khách hàng của nhân viên cũ sang nhân viên mới

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //