Khắc phục lỗi liên quan đến đặt lịch dịch vụ

1. Thay đổi trạng thái buổi dịch vụ

– Sử dụng khi khách hàng đã hoàn thành buổi dịch vụ mà muốn chỉnh sửa lại thông tin, nội dung của buổi dịch vụ đó.

Bước 1: Chọn xem thêm → Công cụ admin

Bước 2: Điền ID buổi dịch vụ cần sửa vào ô “ID dịch vụ”
Bước 3: Chọn trạng thái của buổi dv đó là đang thực hiện
Bước 4: Click “Cập nhật” để thay đổi

Bước 5: Vào lại buổi dịch vụ đó thao tác lại cho chuẩn

Cách lấy ID dịch vụ xem hướng dẫn ở dưới

HƯỚNG DẪN LẤY ID CỦA BUỔI DỊCH VỤ

Bước 1: Vào Phần mềm, chọn Pos quản lý, chọn “Đặt lịch”

Bước 2: Tìm buổi dịch vụ cần sửa, Copy mã ID của buổi cần sửa

Bài viết liên quan

Khắc phục lỗi liên quan đến Đơn hàng – Thu chi
Khắc phục lỗi liên quan đến Đơn hàng – Thu chi

1. Thao tác liên quan đến đơn hàng – Xóa & chuyển ngày đơn hàng Bước 1: Lấy ID đơn hàng – Vào Phần mềm, Chọn “Pos quản lý” – Tìm đơn hàng cần xóa, và sao chép mã ID của đơn hàng Bước 2: Chọn xem thêm → công cụ admin Bước 3: – […]