Sử dụng phần mềm

logo

Khách hàng checkin làm dịch vụ

 
Quá trình checkin làm dịch vụ gồm các bước sau :
B1 : Check in cho khách hàng
B2 : Thao tác với buổi dịch vụ
B3 : Check out cho khách hàng

Check in khách hàng

Khi khách hàng đến sử dụng dịch vụ lễ tân thực hiện checkin cho khách hàng

  • Khách đã đặt lịch từ trước
  • Khách hàng chưa đặt lịch

Trường hợp khách hàng đã đặt lịch từ trước. Lễ tân thực hiện kiểm tra lịch dịch vụ, sau đó click Thực hiện để check in và truy cập chi tiết khách hàng
 
4 (2)
 
Trong trường hợp khách hàng chưa đặt lịch trước -> Thực hiện truy cập chi tiết khách hàng check in thao tác tích ca dịch vụ
 

Thao tác với buổi dịch vụ

 
1
 
Với những khách hàng đã có sẵn liệu trình (trong chi tiết khách hàng sẽ hiển thị số buổi tương ứng với số ô vuông)
Trong trường hợp khách chưa có liệu trình có thể thực hiện lên đơn để có buổi dịch vụ thao tác cho khách hàng

5
 
Các trường thông tin như ID (mã), Tên dịch vụ, Thời gian, Cơ sở làm đã được cập nhật sẵn, nếu có phát sinh nhu cầu thay đổi có thể tùy chọn chỉnh sửa
Thao tác chọn nhân viên -> Click Chuyển tương đương bàn giao ca dịch vụ cho nhân viên. Lúc này sẽ có thông báo trên APP nhân viên (Hướng dẫn APP nhân viên)

Lưu ý :

  • Thay đổi bất kỳ thông tin gì đều cần phải click Cập nhật để lưu lại
  • Nếu phát sinh phụ phí thì sẽ thực hiện mua phụ phí nhanh cho khách
  • Có thể thực hiện Hoàn thanh nhanh buổi dịch vụ

 
– Để kiểm tra những khách hàng đang Check in trên hệ thống ta click icon 2 trên thanh công cụ
– Các Khách hàng hiện đang checkin trên hệ thống sẽ hiển thị và có thể truy cập chi tiết khách hàng từ đây

3

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //