Khách hàng quản lý

Sở hữu 2 phiện bản APP mang thương hiệu riêng được đăng tải công khai trên CH Play & Appstore

  • Đăng ký / Đăng nhập tài khoản
  • Quản lý thẻ dịch vụ
  • Đặt lịch trực tuyến ( đặt lịch thẻ, đặt lịch tư vấn , quản lý đặt lịch )
  • Mua sản phẩm / thẻ dịch vụ trực tuyến
  • Quản lý ví điện tử
  • Quản lý mã giảm giá
  • Quản lý đơn hàng / thanh toán
  • Đánh giá sau khi làm dịch vụ

 

Bài viết liên quan

Phương thức Liên hệ
Phương thức Liên hệ

Livechat trực tiếp với Spa Call hotline khi cần thiết.