Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Làm sao cập nhật hướng dẫn thanh toán trên Website/ APP

Để cập nhật Nội dung hướng dẫn thanh toán truy cập vào phần Cài đặt -> Thông tin cơ bản trên thanh menu
Click 75 -> Tìm kiếm trường Hướng dẫn thanh toán

8
* Lưu ý : KHÔNG được tùy chỉnh các biến ID_DH, MONEY. Chỉ được tùy chỉnh các nội dung cũng như thông tin tài khoản nhận thanh toán
Sau khi cập nhật phần nội kết quản hiển thị trên APP như sau :
76

Ngoài ra, Bạn có thể truy cập phần hướng dẫn cài đặt thông tin cơ bản để xem thêm thông tin chi tiết của hệ thống tại đây

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //