Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Làm sao để ẩn dịch vụ trên Website/ APP?

Để ẩn dịch vụ không hiển thị trên website/ APP ta truy cập Cài đặt -> Quản lý SP/DV
52

53

Tìm kiếm đến dịch vụ cần ẩn
Với dịch vụ, hệ thống setup dạng cây thư mục
Ví dụ như setup 1 dịch vụ tắm trắng :
B1 : Setup dịch vụ gốc Tắm trắng
B2 : Setup các thẻ liệu trình 5 buổi hoặc 10 buổi , các buổi lẻ dịch vụ tắm trắng
78

Vì trên Website/APP hiển thị cả dịch vụ gốc và thẻ dịch vụ. Như vậy sẽ xảy ra 2 trường hợp :
– Ẩn dịch vụ gốc
– Ẩn dịch vụ thẻ
Cách thức ẩn ở 2 trường hợp đều như nhau. Click icon 77 để chỉnh sửa thông tin -> Tìm kiếm trường thông tin Công khaiBỏ tích -> Click icon 65 để hoàn tất
Như vậy là đã hoàn thành việc ẩn dịch vụ trên Website/APP

Ngoài ra, Bạn có thể truy cập phần hướng dẫn Quản lý dịch vụ để xem thêm thông tin chi tiết tại đây

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //