Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!

Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Làm sao để ẩn điểm kinh doanh?

Trường hợp điểm kinh doanh tạm dừng hoạt động hay bất cứ lý do gì cần phải ẩn điểm kinh doanh bạn sử dụng tài khoản Admin hoặc tài khoản được cấp quyền truy cập Cơ sở kinh doanh
Sau đó vào chi tiết của điểm kinh doanh cần ẩn thực hiện bỏ tích hiển thị -> Click Lưu để hoàn tất
74

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

// //