Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Làm sao để biết phần mềm đang có bao nhiêu chi nhánh?

Để biết được phần mềm có bao nhiêu chi nhánh ta truy cập Cài đặt -> Cơ sở kinh doanh trên thanh Menu
– Trong phần này ta sẽ thấy được Tổng số chi nhánh (cơ sở), Chi nhánh đang hoạt động hay tạm dừng hoạt động
– Tuy nhiên để vào được phần Cơ sở kinh doanh cần phải được cấp quyền truy cập
Như vậy với những user không có quyền sẽ không thể truy cập được
Thay vào đó, các user đó sẽ check trên APP hoặc Website sẽ thấy tổng số cơ sở đang hoạt động
– Trên Website

86

 
– Trên APP

87

Quản lý chi nhánh (cơ sở) ở đâu?

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //