Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Làm sao để cập nhật giá, thông tin dịch vụ?

 • Thêm mới dịch vụ
 • Upload danh sách dịch vụ

Thêm mới dịch vụ

Truy cập Cài đặt –> Quản lý SP/DV -> Chọn tab Dịch vụ

Dichvu

Màn hình hiển thị như sau
Dichvu2

Các nhóm phân loại như giảm béo, chăm sóc da, triệt lông, trị liệu, … đã được tạo trong phần phân loại dịch vụ
Với các đơn vị SPA/ Thẩm mỹ viện có các loại hình dịch vụ như sau

 • Buổi lẻ, trải nghiệm
 • Liệu trình 5 buổi, 10 buổi, …
 • Dịch vụ bảo hành
 • Phác đồ điều trị

Chính vì vậy hệ thống sẽ yêu cầu setup dịch vụ gốc trước tiên. Sau đó sẽ setup những buổi lẻ, trải nghiệm hay liệu trình trong dịch vụ gốc đó
Ví dụ như :
Muốn setup dịch vụ tắm trắng trải nghiệm, liệu trình 5b, 10b thì phải setup 1 dịch vụ gốc Dịch vụ tắm trắng trước, sau đó sẽ setup dịch vụ trải nghiệm, liệu trình 5b, 10b trong dịch vụ gốc đó

Để thêm mới dịch vụ gốc trong 1 nhóm ta click icon 54 tại nhóm đó
Form thêm mới dịch vụ hiển thị như sau

14

Nhập các thông tin của dịch vụ gốc như

 • Tên, mã, nhóm phân loại
 • Giá gốc, tùy chọn tính giá gốc (Theo cố định đã nhập hoặc Theo tổng giá cost nguyên liệu tiêu hao khi làm dịch vụ)
 • Điểm bán
 • Lương nhân viên : Có 2 tùy chọn, 1 là cấu hình chung, 2 là cấu hình theo cấp bậc của nhân viên. Nếu trong phần nhân viên đã cấu hình cấp bậc của nhân viên thì trong phần này chỉ cần cấu hình giá trị thụ hưởng khi làm dịch vụ của các cấp bậc. Như vậy khi vận hành nhân viên thuộc cấp bậc nào sẽ được đúng với giá trị đã được cài đặt
 • Tự động đặt lịch : Cho phép cấu hình tự động sau một số ngày cụ thể, hoặc nâng cao hơn có thể cấu hình như 3 buổi đầu thì tự động đặt lịch sau 5 ngày, 7 buổi tiếp theo tự động đặt lịch sau 10 ngày, … Hướng dẫn cấu hình bạn có thể đọc ngay bên dưới phần cài đặt ngày
 • Số phút thực hiện : Thời gian thực hiện của 1 buổi dịch vu
 • Phác đồ : Cấu hình dịch vụ theo phác đồ điều trị. Hướng dẫn sử dụng phác đồ tại đây

Dichvu4

Dichvu5
4 mục tương ứng với
+ Thêm dịch vụ
+ Chỉnh sửa dịch vụ
+ Nguyên vật liệu
+ Xóa
Click icon +xanh trên dịch vụ gốc để tạo mới các dịch vụ bên trong dịch vụ gốc
From hiển thị để thêm mới các thẻ dịch vụ con bên trong. Tại đây bạn có thể cấu hình được các loại dịch vụ như Buổi lẻ, Trải nghiệm, Liệu trình 5b, 10b, Dịch vụ bảo hành

Giambeo

Các trường thông tin như Tên, Mã dịch vụ, Giá bán, Điểm bán, Nhóm dịch vụ, các thông tin hiển thị trên website/APP, hoa hồng bán hàng, Nhóm KPI, … cũng tương tự phần sản phẩm
Ngoài ra cần lưu ý thêm các cấu hình đặc thù ở phần dịch vụ như

 • Số lượng : Tương ứng với số buổi (Buổi lẻ sẽ là 1, Còn liệu trình thì tùy vào loại mà nhập số buổi vào)
 • Giá combo : Giá trị 1 buổi. Lưu ý với liệu trình phải tính toán được giá trị 1 buổi là bao nhiêu để nhập vào. Không nhập sẽ không thể tính toán được giá trị doanh số dịch vụ cũng như lợi nhuận thực tế đến từ dịch vụ
 • Phụ phí chuyển đổi : Chọn phụ phí để mua thêm nếu phát sinh chi phí khi chuyển đổi 1 buổi dịch vụ trong liệu trình khách hàng đã mua trước đó. Hướng dẫn sử dụng xem tại đây
 • Bảo hành
  Click Baohanh để tạo mới dịch vụ bảo hành
  Trong đó
  + S.lg là số buổi thực của combo Slg
  + Luongbh là lương chia cho nhân viên theo buổi dịch vụ. ( VD:10.000/1b )
  + Thời gian bảo hành Timebaohanh là thời hạn bảo hành tối đa của dịch vụ được bảo hành
  + Số buổi bảo hành tối đa Sbbh để giới hạn số buổi có thể bảo hành dịch vụ
  + Tính hạn bảo hành Tinhhanbh để chọn mốc bắt đầu có thể sử dụng tính năng bảo hành dịch vụ
 • Số ngày : Hạn sử dụng tính từ thời điểm mua của dịch vụ
 • Lương nhân viên : Cũng tương tự dịch vụ gốc. Nhưng nếu setup lương nhân viên trong thẻ con thì hệ thống sẽ ưu tiên lấy theo setup của thẻ con, Nếu thẻ con không setup thì sẽ lấy theo dịch vụ gốc bên ngoài

Nhập thông tin về dịch vụ mới muốn thêm hoặc chỉnh sửa rồi ấn 14 để lưu thông tin

Click 80 để chọn nguyên vật liệu tiêu hao cho dịch vụ
Trong phần này sẽ chọn được những nguyên vật liệu đã tạo trong phần danh sách nguyên vật liệu, nhập thêm số lượng để tính toán được nguyên liệu tiêu hao cho từng buổi dịch vụ là như nào

Nvl1

Click Thongbao để cài đặt thông báo tới khách đã sử dụng dịch vụ rồi ấn 14

Setthongbao

Thông báo sẽ được tự động gửi tới khách hàng như đã cài đặt sau khi khách hàng sử dụng xong dịch vụ
Click 14 để lưu thông tin dịch vụ vừa được tạo mới hoặc chỉnh sửa

Upload danh sách dịch vụ

Ngoài việc tạo trực tiếp dịch vụ trên phần mềm, hệ thống còn hỗ trợ việc upload danh sách dịch vụ theo file
Click Xem thêm -> Công cụ admin -> Chọn tab Upload Excel -> Danh sách – Dịch vụ

Bạn có thể nhập định dạng excel online hoặc offline
Với trường hợp Online
Exceldv
Truy cập Dvex rồi chọn Chinhsuaonline .
Tab mới hiển thị như sau :
Dvexc
Trong đó :
+ Madv hiển thị mã của dịch vụ được tạo mới hoặc chỉnh sửa.
+ Ten là tên được đặt của dịch vụ
+ Luong là số tiền công được trả cho nhân viên khi thực hiên dịch vụ đó
+ Danhmuc để chọn danh mục phân loại nhóm dịch vụ đã được cài sẵn như Giảm béo, Chăm sóc da, …
+ Cố để chọn cơ sở kinh doanh dịch vụ này.
+ Tudongdatlich để cài đặt số ngày tự động đặt lịch cho khách hàng.
+ Sophutthuchien để ước lượng khoảng thời gian hoàn thành 1 buổi dịch vụ.
+ Congkhai để cài đặt hiển thị hoặc ẩn thông tin về dịch vụ.
+ Mathe là mã của các buổi lẻ, buổi trải nghiệm, combo, … trong phân loại dịch vụ.
+ Tenthe tên do cơ sở kinh doanh đặt cho buổi lẻ, trải nghiệm trong phân loại dịch vụ
+ Giabanthe là đơn giá của 1 buổi hoặc giá của combo dịch vụ.
+ Sobuoi là số buổi dịch vụ cung cấp.
+ Hoahong1 giúp cài đặt hoa hồng chia cho từng nhóm nhân viên.
+ Tgsudung1 là thời gian tối đa để sử dụng dịch vụ.
+ Luongbh1 để cài đặt lương cho các buổi dịch vụ được bảo hành.
+ Luongthe để cài đặt lương chia cho nhân viên của thẻ dịch vụ.
+ Thoigianbaohanh giới hạn khoảng thời gian mà dịch vụ còn được bảo hành.
+ Sobuoibh để cài đặt số buổi có thể bảo hành trong 1 hoặc nhiều dịch vụ.
+ Hienthiweb để lựa chọn công khai hiển thị hoặc ẩn thông tin về dịch vụ. ( TRUE = Hiện, FALSE = Ẩn )
+ Tinhgiabdv để lựa chọn phương thức tính giá buổi dịch vụ đã được cài đặt sẵn.

Với trường hợp Offline
Click icon 141 để tải file về máy, sau khi tải file về thực hiện mở file nhập liệu thống tin dịch vụ lên, các trường thông tin cũng tương tự file online trên
Sau khi hoàn thành file ta sẽ thực hiện click icon 142 để chọn file danh sách dịch vụ đã hoàn thành -> Click icon 143 để cập nhật dữ liệu lên hệ thống

 
Sau khi điền đầy đủ các thông tin click Nhapdulieu hoặc đợi sau 15s để tự động lưu.

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //