Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Làm sao để cập nhật hoa hồng bán hàng của dịch vụ?

Để cập nhật cũng như chỉnh sửa hoa hồng dịch vụ ta truy cập Cài đặt -> Quản lý SP/DV
52

53

Tìm kiếm đến dịch vụ cần cập nhật
Với dịch vụ, hệ thống setup dạng cây thư mục
Ví dụ như setup 1 dịch vụ tắm trắng :
B1 : Setup dịch vụ gốc Tắm trắng
B2 : Setup các thẻ liệu trình 5 buổi hoặc 10 buổi , các buổi lẻ dịch vụ tắm trắng
78

Như vậy ta phải tìm kiếm đến những thẻ liệu trình hay buổi lẻ bên trong dịch vu gốc (3 thẻ dưới cùng)
Click icon 77 để chỉnh sửa thông tin -> Tìm kiếm trường thông tin hoa hồng bán hàng và chỉnh sửa -> Click icon 65 để hoàn tất
* Lưu ý :
– Giá trị cập nhật

  • Nhập <= 100 hệ thống sẽ tự động hiểu là giá trị theo %
  • Nhập > 100 hệ thống sẽ hiểu là số tiền mặc định
  • Trong trường hợp nhập giá trị theo %. Giá trị hoa hồng thụ hưởng của nhân viên giới thiệu sẽ theo % giá trị thanh toán của khách hàng
  • Trường hợp nhập giá trị tiền. Hoa hồng nhân viên sẽ bằng đúng giá trị đã setup ngay cả khi khách hàng mới thanh toán 1 phần

– Sẽ có 2 phần cập nhật giá trị : Hoa hồng theo nhân viên tư vấn, Hoa hồng theo kỹ thuật viên. Nếu cấu hình 2 giá trị khác nhau thì khi add hoa hồng cho nhân viên. Bạn nhân viên thuộc loại nào sẽ active đúng giá trị thụ hưởng theo như đã setup

Ngoài ra, Bạn có thể truy cập phần hướng dẫn Quản lý dịch vụ để xem thêm thông tin chi tiết tại đây

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //