Câu hỏi thường gặp

logo

Làm sao để chuyển ngày đơn hàng, khoản thanh toán của đơn hàng?

  • Chuyển ngày đơn hàng
  • Chuyển ngày khoản thanh toán đơn hàng

Chuyển ngày đơn hàng

Với hệ thống quản chặt chẽ như phần mềm EZS thì những tài khoản nhân viên sẽ không được phép thao tác chuyển ngày đơn hàng, vì khi chuyển ngày đơn hàng sẽ ảnh hưởng tới doanh số cũng như thu chi của ngày chuyển tới
Đầu tiên để chuyển ngày đơn hàng ta cần có mã của đơn hàng (ID)
Truy cập Khách hàng –> Đơn hàng 

đơn Hàng

Hệ thống hiển thị như sau, chọn đơn hàng cần chuyển và copy phần mã đơn hàng đó

Mã đơn Hàng

Truy cập Xem thêm –> Công cụ Admin –> Chọn tab Đơn hàng

Chuyển Ngày

Hệ thống hiển thị

Chuyển Ngày 1

Nhập hoặc dán mã đơn hàng vừa copy và chọn ngày muốn chuyển về -> Click Chuyển ngày, hệ thống hiển thị cửa sổ báo chuyển thành công

Xong

Đơn hàng sau khi được chuyển ngày

After

Chuyển ngày khoản thanh toán đơn hàng

Với 1 đơn hàng trên hệ thống có thể thực hiện thanh toán nhiều lần vào nhiều thời gian khác nhau, khi chuyển ngày đơn hàng thì tất cả các khoản thanh toán ở các thời gian khác không thể tự động cập nhật. Do vậy bạn phải xác định khi nào cần chuyển ngày đơn hàng, khi nào cần chuyển ngày thu chi để thao tác đúng với nhu cầu
Thao tác 2 bước để chuyển ngày đơn hàng
Bước 1: Lấy mã ID của khoản thanh toán
Có 2 cách để lấy mã ID của khoản thanh toán
– Xem trong lịch sử thanh toán của đơn hàng
Truy cập chi tiết đơn hàng
168

Click Thanh toán -> Click Sửa (Nếu là tài khoản admin) hoặc Chi tiết (Nếu là tài khoản nhân viên)

169

Hiển thị form chi tiết lịch sử thanh toán. Cột ID là mã mà bạn cần copy của để chuyển khoản thanh toán

170

– Xem trong danh sách các khoản thu chi
Truy cập Kế toán/HCNS -> Thu chi/ Sổ quỹ trên thanh menu
Trong màn hình này sẽ hiển thị tất cả các khoản thanh toán từ đơn hàng
Click icon 172 -> Tích chọn mã ID để hiển thị mã ID của khoản thanh toán
Màn hình hiển thị mã ID, copy mã

173

Sẽ có trường hợp đơn hàng có nhiều mặt hàng, phải click vào chi tiết để xem được mã ID của khoản thanh toán

Bước 2: Truy cập công cụ admin để chuyển khoản thanh toán
Truy cập Công cụ admin -> Chọn tab Thu – Chi

175

Nhập mã ID và thời gian cần chuyển về -> Click Cập nhật để hoàn tất việc chuyển đổi
Lưu ý : Khi chuyển ngày đơn hàng thì những khoản thanh toán cùng này tạo đơn hàng sẽ được chuyển ngày theo

Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết, chúc các bạn thao tác thành công !

Cùng chuyên mục

// //