Câu hỏi thường gặp

logo

Làm sao để thêm hoặc bớt quyền của nhóm nhân viên?

Truy cập phần quản lý nhân viên để thực hiện phần quyền cho các user, truy cập theo link Cài đặt -> Quản lý nhân viên

15

16
Click vào icon 94 để vào chi tiết chỉnh sửa quyền của user

93

Khi chọn phân quyền cho nhân viên bạn chỉ cần tích chọn luôn nhóm như hệ thống đã cấu hình sẵn. Như vậy là user được truy cập các chức năng như nhóm đã được phân quyền (có thể tích chọn nhiều nhóm)

110

Trong trường hợp hệ thống phát sinh những nhân viên thuộc những nhóm phân quyền đặc biệt khác với cấu hình mặc định của hệ thống thì bạn có thể tích chọn phân quyền nâng cao để cài đặt

Cài đặt phân quyền nâng cao như nào?

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //