Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Làm sao để thêm mới nguyên vật liệu?

Truy cập Cài đặt –> Quản lý SP/DV, màn hình hiển thị như sau

Qlynvl

Click 48 để tạo mới phân loại trong thư mục

Taomoinvl

Điền thông tin về NVL muốn tạo mới hoặc chỉnh sửa trong đó

Tên : Tên nguyên vật liệu

Mã nvl : Chọn mã xác đinh NVL được thêm

Đơn vị : Chọn đơn vị đo thể tích, khối lượng của NVL được thêm – Đây chính là đơn vị khi nhập kho

Giá bán & giá gốc : Để xác định 2 mức giá giúp hệ thống hiển thị giá bán và tự tính toán lợi nhuận khi sử dụng dịch vụ

Điểm bán : Chọn cơ sở kinh doanh mã nguyên vật liệu

Nhóm nvl : Để xác định thư mục phân loại chính của NVL được tạo mới

Hoa hồng tư vấn : Để cài đặt % hoa hồng của các cấp nhân viên

Cấu hình nhập kho : Cấu hình chuyển đổi(Chiết xuất) từ sản phẩm thương mại ra các mã nguyên vật liệu. Trong phần này sẽ chọn sản phẩm chuyển đổi ra mã nguyên vật liệu hiện tại là gì và hệ số chuyển đổi là bao nhiêu

Sau khi điền đầy đủ thông tin về NVL muốn thêm chọn 14 , NVL mới sẽ được hiển thị như sau

Hienthinvl

  • Click Chinhsuathetien để chỉnh sửa thông tin NVL
  • Click 46 rồi ấn 3 để xóa mục NVL được chọn.

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //