Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Làm sao để thêm mới phụ phí?

  • Phụ phí là gì, các loại phụ phí
  • Cách tạo, sửa, xóa phụ phí

Phụ phí là gì, các loại phụ phí

Phụ phí là các khoản chi phí bên ngoài như chi phí làm thêm giờ, chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, chi phí di chuyển,… hoặc chi phí chuyển đổi từ dịch vụ này qua dịch vụ khác ( có chênh lệch về giá ).

Cách tạo, sửa, xóa phụ phí

Truy cặp Cài đặt –> Quản lý SP/DV -> Chọn mục Phụ phí

Qlpp2

+ Click 48 để tạo mới phân loại phụ phí trong các mục có sẵn
Hotroxangxe
Tạo xong màn hình hiển thi như sau
Dspp
+ 47 để chỉnh sửa phụ phí
+ Click 46 để xóa phụ phí.

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //