Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Làm sao để thêm mới,chỉnh sửa tên nhóm phân loại sản phẩm, dịch vụ?

Quản lý sản phẩm, dịch vụ theo các nhóm chức năng ta truy cập Cài đặt –> Phân loại SP/DV trên thanh menu để tạo và quản lý các nhóm phân loại

1

Danh sách nhóm phân loại hiện tại

2

Hệ thống đồng bộ Phần mềm – Website – APP nên cập nhật nhóm trên phần mềm sẽ tự động hiển thị lên Website – APP
* Sản phẩm

3

* Dịch vụ

4

Click icon Thêm Mới Phân Loại tại khối sản phẩm hoặc dịch vụ để thêm mới nhóm phân loại
Form thêm mới

10

Nhập Tên phân loại -> Click 14 để hoàn tất
Ngoài ra, bạn có thể chọn Nâng cao giúp bạn thêm chi tiết, mô tả, ảnh và thứ tự phân loại

11

Chọn bỏ tích Công khai nếu muốn để ẩn phân loại lên website/ APP

13

Sau khi lưu, Nhóm phân loại được tạo mới hiển thị như sau

15

Trong trường hợp phát sinh nhu cầu quản lý thêm các cấp phân loại nhỏ hơn ta có thể thực hiện Thêm nhóm con
Thêm nhóm con
Chọn 54 để tạo mới tệp con 16

17

Bổ sung tên, thông tin nâng cao rồi ấn lưu. Tạo xong tệp con hiển thị như sau

18

 
Chỉnh sửa tệp con
Chọn biểu tượng 47 để chỉnh sửa tên phân loại và bổ sung thêm mô tả, ảnh, … 16 màn hình hiển thị như giao diện thêm mới tệp con.
Sau khi đổi tên hoặc bổ sung phân loại xong nhấn Lưu.

 
Xóa tệp con
Chọn biểu tượng 46 16 để xóa tệp
19
Click vào Xóa lần nữa để xóa tệp

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //