Câu hỏi thường gặp

logo

Làm sao vô hiệu hóa nhân viên?

Để vô hiệu hóa nhân viên ta xác định nhân viên đó sở hữu user nào, thuộc cơ sở nào
Truy cập theo link Cài đặt -> Quản lý nhân viên

15

16

Click 18 để xem danh sách nhân viên
Click vào icon 94 để vào chi tiết user đó
93

Tích chọn 109 vào vô hiệu hóa

110

Sau đó 14 thay đổi để cập nhật chỉnh sửa
Như vậy bạn đã vô hiệu hóa tài khoản, tài khoản đó sẽ không thể đăng nhập vào phần mềm được nữa

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //