Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!

Câu hỏi thường gặp

logo

Lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu ?

Khi bạn quên mật khẩu truy cập phần mềm bạn có thể thực hiện quên mật khẩu như sau

  • Click Quên mật khẩu ?
  • Nhập Email nhận mã xác nhận (Email được nhập trong phần thông tin cơ bản)
  • Check Email nhận mã xác nhận. Nhập mã xác nhận
  • Nhập mật khẩu mới

4

5

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //