Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!

Hành chính nhân sự

logo

Lương và Chính sách nhân viên

 • Cài đặt chính sách – lương cơ bản
 • Chi tiết bảng lương của nhân viên
 • Giữ lương nhân viên

Truy cập theo đường dẫn Kế toán/ HCNS -> Bảng lương

19

Cài đặt chính sách – lương cơ bản

Sau khi truy cập vào phần Bảng lương -> Chọn tab Cài đặt
Màn hình hiển thị

20

Trong phần này sẽ cài đặt các thông tin và chính sách của nhân viên như :
– Lương cơ bản
– Cấp bậc của nhân viên
– Lương cơ bản
– Phụ cấp theo tháng, theo ngày
– Giữ lương : Giá trị giữ lương và thời gian dữ lương
– Ngày công yêu cầu của 1 tháng : Có thể tính theo số ngày nghỉ cố định trên tháng hoặc số ngày đi làm cố định trên tháng của 1 nhân viên
– Ngày phép
– Loại thụ hưởng hoa hồng : Trong phần cài đặt sản phẩm, dịch vụ cấu hình hoa hồng bán hàng sẽ có 2 giá trị, 1 cho Tư vấn và 1 cho Kỹ thuật viên. Như vậy nếu ở phần này bạn chọn loại là Tư vấn thì khi add nhân viên hưởng hoa hồng thì sẽ nhận giá trị setup cho Tư vấn trong phần cài đặt của từng sản phẩm, dịch vụ

Khi nhập các chính sách cho nhân viên xong cần chọn Tháng áp dụng bên dưới để Lưu

26

Nếu bạn lưu các thông tin cho nhân viên tháng hiện tại, tháng sau nếu không có gì thay đổi thì tất cả các thông tin sẽ được hệ thống lấy để tính toán lương cho nhân viên
Ngoài ra có thể check lại phần lịch sử cài đặt các tháng trước bằng cách chọn bộ lọc 22 -> Chọn tháng muốn xem -> Click Hiển thị

21

Chi tiết bảng lương của nhân viên

Sau khi truy cập vào phần Bảng lương -> Chọn tab Bảng lương
Ở phần này bạn cần chọn nhân viên và tháng để xem chi tiết bảng lương của nhân viên tại tháng đó

23

 
Bảng lương chi tiết của nhân viên hiển thị đầy đủ các hạng mục như :

 • Lương cơ bản – phụ cấp
 • Khoản thưởng, khoản phạt, …
 • Lương làm buổi dịch vụ : Hiển thị thời gian, làm cho khách hàng nào, giá trị từng buổi
 • Hoa hồng bán hàng : Giá trị thụ hưởng ở từng đơn hàng
 • Tạm ứng, hoàn ứng : Giá trị và nguyên nhân
 • Thưởng doanh số : Thống kê doanh số của nhân viên và tổng hợp theo giá trị đã được setup sẵn

27

28

29

Hệ thống sẽ tổng hợp từng hạng mục để thống kê ra giá trị lương dự kiến của nhân viên trong tháng, Giá trị công ty giữ lương (nếu có), Giá trị đã tạm ứng, …

30

Sau khi tổng hợp được lương thì cuối tháng kế toán chỉ cần check lại 1 lượt chính xác và thực hiện trả lương cho nhân viên, có thể lưu file excel bảng lương chi tiết của nhân viên để đối chiếu trực tiếp với nhân viên
Lưu ý :

 • Kế toán có thể thực hiện trả lương nhiều lần, với trường hợp này thì sẽ thực hiện nhập đúng giá trị trả từng lần trong ô Số tiền trả. Việc trả lương sẽ hoàn thành khi kế toán thực hiện trả hết số tiền dự kiến lương của nhân viên
 • Chọn phương thức khi trả lương, nếu không chọn hệ thống sẽ mặc định là tiền mặt

Giữ lương nhân viên

Công ty giữ lương của nhân viên theo từng tháng, trong phần này sẽ thống kê được chi tiết những khoản giữ lương đó, tổng giá trị cũng như tháng nào giữ lương và giữ lương bao nhiêu

25

Click Chi tiết để xem giá trị giữ lương và tháng giữ lương của từng nhân viên
Lưu ý : Nếu bạn có quyền tại nhiều cơ sở thì sẽ hiển thị luôn khối của các cơ sở khác, và nếu chỉ có quyền tại 1 cơ sở thì chỉ hiển thị mỗi cơ sở đó

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //