Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!

Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Máy đọc thẻ từ

Spa có thể làm các thẻ thành viên cứng – mỗi khách hàng sẽ được cấp 1 thẻ riêng, khi đến khách hàng đưa thẻ và phần mềm tự nhận diện khách hàng qua máy đọc thẻ từ

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //