Câu hỏi thường gặp

logo

Nhân viên nghỉ việc tôi phải làm sao để khóa tài khoản của nhân viên?

Nhân viên nếu nghỉ việc thì bạn có thể thực hiện VÔ HIỆU HÓA TÀI KHOẢN của nhân viên
Hướng dẫn vô hiệu hóa tài khoản của nhân viên tại đây

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //