Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Nhập mã vạch của sản phẩm như nào?

Để nhập mã vạch sản phẩm ta truy cập thông tin chi tiết của sản phẩm đó
Tìm kiếm trường thông tin Mã sản phẩm cập nhật giá trị là mã vạch của sản phẩm

83

Cách nhập :

  • Di chuyển nháy chuôt vào ô Mã sản phẩm -> Dùng máy quét mã vạch để đọc mã sản phẩm
  • Nhập trực tiếp chuỗi số giá trị dưới mã vạch in trên sản phẩm
  • Sau khi nhập thực hiện click 14 để cập nhật giá trị

Sau khi cập nhật mã vạch sản phẩm bạn có thể tìm kiếm sản phẩm trên hệ thống thông qua mã vạch

Quản lý danh sách sản phẩm như nào ?

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //