Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Nhật ký khách hàng

Nhật ký khách hàng

Chọn khách hàng muốn kiểm tra nhật ký trên hệ thống

Nhatky

Chọn Nhật ký, hệ thống hiển thị như sau bên góc phải màn hình

Nhatky1

Nếu muốn kiểm tra cụ thể hơn, chọn CHI TIẾT SỬ DỤNG

Nhatky2

Chọn In lịch sử nếu muốn in cho khách.

 • Có thể kiểm tra hình ảnh, clip sử dụng dịch vụ theo dịch vụ hoặc thời gian thực hiện123
 • Có thể thêm ghi chú về sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng quan tâm bằng cách chọn Dịch vụ –> Thêm mới  Nhatky6

Chọn thêm mới để thêm ghi chú, sau khi thêm mới hệ thống hiển thị như sau

Nhatky7

 •  Có thể thao tác đặt lịch nhắc qua phần nâng cao
  • Chọn Dịch vụ –> Thêm mới, chon mục Nhatkynangcao–> 
  • Nhatky8
  • Trong đó
   • Nhatky9 chọn đặt lịch nhắc để cài đặt ngày, giờ nhắc khách hàng
   •  Nhatky10 để chọn trạng thái lịch nhắc đối với khách hàng
   • Nhatky11 để chọn gửi lịch nhắc đến app cho khách hàng
   • Nhatky12 để chọn ưu tiên lịch nhắc

Sau khi đặt lịch nhắc, lịch nhắc sẽ được hiển thị bên góc trái của nhật ký khách hàng

Nhatky13

*Có thể chọn chế độ xem lịch sử lịch nhắc trong ngày hoặc Nhatky14,hệ thống hiển thị như sau

Nhatky15

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //