Hướng dẫn sử dụng

logo

Phân loại sản phẩm

Các bạn chọn Cài đặt -> Phân loại SP/DV, sẽ thấy xuất hiên màn hình sau :

5

Chúng ta xem ở bảng Sản phẩm nha, ta chọn Thêm mới Phân loại để thêm một nhóm Sản phẩm mới, sẽ thấy xuất hiện cửa sổ sau:

6.1

Nhập tên Nhóm sản phẩm sau đó bấm Lưu lại là xong nha !

Ngoài ra ta có thế bấm icon 3 để sửa và icon 4 để xóa Nhóm sản phẩm nha .

// //