Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Phần mềm có cài đặt được hạn sử dụng của sản phẩm không?

Phần mềm không cài đặt hạn sử dụng của sản phẩm nhưng cho phép cài đặt số ngày ước tính sử dụng sản phẩm để thống kê được những khách hàng sắp sử dụng hết sản phẩm. Sau đó tiếp cận lại khách hàng để tư vấn chăm sóc

Quản lý danh sách sản phẩm ở đâu?

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //