App khách hàng

logo

Quản lý APP nhân viên

  • Đăng nhập – Đăng xuất
  • Thao tác với ca dịch vụ được giao
  • Xem thống kê lương

 

Đăng nhập – Đăng xuất

– Tại trang đăng nhập nhân viên nhập tài khoản đăng nhập và mật khẩu mặc định: 1234 để đăng nhập
– Sau khi đăng nhập chọn “Thay đổi” ở trường mật khẩu để đổi mật khẩu
Dang Nhap App Nhan Vien
(1) Nhập mật khẩu hiện tại
(2) Nhập mật khẩu mới và xác nhận
(3) Chọn “Lưu thay đổi” để cập nhật mật khẩu mới
– Để đăng xuất tài khoản –> Chọn “Đămg xuất” hoặc biểu tượng bên phải trên để đăng xuất
 

Thao tác với ca dịch vụ được giao

– Trong trang dịch vụ chọn dịch vụ ở trạng thái đang thực hiện để xem thông tin
Bao Cao Xong Dich Vu
(1) Chọn chi tiết để xem chi tiết về ca dịch vụ được giao
(2) Chọn nhật ký để xem nhât ký của ca dịch vụ
(3) Chọn lịch trình để xem tổng số buổi của liệu trình và trạng thái của từng buổi dịch vụ
(4) Chọn lịch sử khách hàng để xem chi tiết lịch sử mua dịch vụ và số buổi còn của khách

– Để báo cáo xong dịch vụ được giao nhân viên chọn “Xem chi tiết” –> Chọn “Báo cáo xong” –> Nhập ghi chú, chụp ảnh hoặc tải ảnh khách hàng trước sau làm dịch vụ lên phần mềm
– Chọn “Cập nhật” để cập nhật thông tin, hình ảnh lên phần mềm.
– Chọn “Hoàn thành” để báo cáo xong.
– Để xem các ca đặt lịch của khách hàng có chọn nhân viên làm thì chọn thẻ đặt lịch để xem chi tiết
 

Xem thống kê lương

– Chọn trang “Thống kê” để xem thống kê lương của nhân viên
Vlcsnap 2023 02 06 17h26m36s099
– Để xem thông kê lương của tháng trước chọn biểu thưởng bảng lương góc trái trên và chọn tháng để xem thống kê

Cùng chuyên mục

// //