Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Quản lý bảng lịch

Để quản lý ngày hôm nay có những khách hàng nào đặt lịch, hiện tại đang có khách hàng nào sử dụng dịch vụ, buổi dịch vụ nào đã thực hiện xong, nhân viên vào còn đang trống lịch, …
Bạn có thể xem bảng lịch theo Tháng, Tuần, Ngày hoặc theo nhân viên

178

179

180

181

Tất cả cá lịch của khách hàng tương ứng với các trạng thái sẽ được hiển thị trên bảng lịch
Các trạng thái của buổi dịch vụ :

  • Đã xác nhận : Lịch dịch vụ lễ tân thao tác đặt or Duyệt lịch đặt từ website/APP khách hàng
  • Đã xác nhận tự động (Lịch dự kiến) : Lịch hệ thống tự động đặt theo cài đặt mặc định ban đầu của dịch vụ
  • Chưa xác nhận : Những dịch vụ khách hàng đặt từ website/APP mà lễ tân chưa xác nhận
  • Đặt nhưng không đến : Lịch đặt đã xác nhận nhưng quá thời gian khách hàng vẫn chưa tới
  • Hoàn thành : Lịch dịch vụ đã xác nhận và khách đã đến làm dịch vụ
  • Đang thực hiện : Buổi dịch vụ khách hàng đang checkin làm
  • Thực hiện xong : Buổi dịch vụ khách hàng đã làm xong

Bạn có thể tích hoặc bỏ tích để hiển thị hoặc không hiển thị những buổi đặt lịch và dịch vụ tương ứng với những trạng thái đó

5

Ngoài ra bạn có thêm phần bộ lọc để lọc được những khách hàng theo tác tiêu chí về Họ tên khách hàng, Nhân viên được giao, Loại khác hàng (nhóm), Đã giao cho nhân viên hay chưa, Lịch đặt tại SPA hay tại nhà

192

Lưu ý :

  • Khi buổi đặt lịch có thay đổi và cần chỉnh sửa 1 vài thông tin thì bạn có thể tìm kiếm đến buổi dịch đó trên bảng lịch -> Click trực tiếp vào bảng lịch đó -> Thực hiện chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu và Click Cập nhật
  • Khách hàng đã đặt lịch, khi khách hàng đến SPA sẽ thao tác tìm đến buổi khách đã đặt đó để lấy thông tin -> Click vào buổi đặt lịch đó -> Check thông tin và Click Thực hiện để Truy cập và chi tiết khách hàng làm dịch vụ và tự động Check in cho khách hàng. Đồng thời buổi đặt lịch cũng chuyển sang trạng thái khách hàng đã đến, quản lý có thể thống kê được những khách hàng nào hôm nay đã đặt và đã đến hoặc chưa đến
  • Khách hàng nếu không đến thì qua ngày buổi đặt lịch sẽ chuyển sang trạng thái màu đỏ

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //