Quản lý doanh số bán hàng – Công nợ

– Quản lý doanh số bán hàng.

– Thống kê các đơn hàng khách đã mua.

– Thống kê công nợ khách hàng.

– Thanh toán nợ của khách hàng.

– Nợ khách hàng.

Bài viết liên quan

Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý thông tin khách hàng

– Quản lý thông tin khách hàng : + Quản lý số điện thoại, email, tên khách hàng. + Quản lý sinh nhật khách hàng. + Quản lý ảnh chụp khách hàng. + Quản lý nhóm khách hàng.  

Quản lý thông tin quỹ ví của khách hàng
Quản lý thông tin quỹ ví của khách hàng

-Quản lý ví : + Ưu đãi khi nạp ví. + Thanh toán đơn hàng bằng ví. – Quản lý đặt cọc : + Khoản đặt cọc không đc sử dụng đến khi khách hàng cho phép.

Quản lý dịch vụ khách hàng
Quản lý dịch vụ khách hàng

– Thống kê các buổi dịch vụ đã làm. – Quản lý doanh số dịch vụ.