APP khách hàng

logo

Quản lý đơn hàng

Truy cập danh sách đơn hàng để quản lý các đơn hàng của bạn
Có 2 cách để truy cập đơn hàng

    • Click icon 17 Đơn hàng trong màn hình user

93c66c05a6b77ce925a61

    • Chọn Đơn hàng của bạn trong màn hình hướng dẫn thanh toán

149

Danh sách đơn hàng của bạn

164

Trong phần này sẽ hiển thị tất cả các đơn hàng của bạn, chi tiết về đơn hàng (Thời gian, trạng thái, chi tiết các mặt hàng, số lượng và giá) hay cũng như công nợ và giá trị thanh toán hiện tại của khách hàng
Với những đơn hàng hiện còn đang nợ sẽ có hướng dẫn thanh toán khi click vào Thanh toán của đơn hàng đó

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //