Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Quản lý đơn nhập xuất

Để quản lý danh sách những đơn nhập xuất kho ta truy cập phần Kho & hàng tồn -> Chọn Đơn nhập xuất -> Chọn Danh sách 

203

Ở phần này bạn có thể xem được 205 đơn nhập xuất, 204 hoặc 206 đơn nếu cần. Click vào 202 để load lại danh sách đơn mới nhất

Truy cập bộ lọc để lọc các đơn nhập xuất theo từng Nhà cung cấp hay Đại lý, Cơ sở, Loại, Nhân viên thực hiện, Mã đơn, …

223

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //