Sử dụng phần mềm

logo

Quản lý HCNS

 

 • Chấm công nhân viên
 • Bảng lương nhân viên

Truy cập theo Kế toán/ HCNS để thao tác các nghiệp vụ về nhân sự

Chấm công nhân viên

Sau khi nhân viên chấm công ta sẽ có 1 bảng chi tiết thời gian In – Out của nhân viên cũng như số công, tăng ca tương ứng

1
 

Chi tiết tích công cho nhân viên :

 • Chọn thời gian, số công tương ứng, tăng ca hoặc thiếu giờ nếu có
 • Nhập ghi chú nếu cần thiết

2
 

Với trường hợp nhân viên đăng ký nghỉ thực hiện chọn Tạo ngày nghỉ

 • Chọn nhân viên
 • Chọn khoảng thời gian nghỉ
 • Nhập ghi chú nếu cần thiết

3

 
Sau quá trình chấm công cũng như xác định chính xác số công, tăng ca, giảm giờ làm ta sẽ có tổng số công để tính toán chính xác số tiền công theo ngày trong màn hình Duyệt lương
 

Bảng lương nhân viên

Bảng lương nhân viên tổng hợp từ các hạng mục :

 • Lương cơ bản : Tổng hợp từ bảng chấm công của nhân viên
 • Lương dịch vụ
 • Hoa hồng bán hàng
 • Giá trị KPI doanh số
 • Các khoản cộng, trừ tiền
 • Tạm ứng, hoàn ứng

Lưu ý : Chi tiết các khoản lương nhân viên xem tại đây
Truy cập Kế toán/HCNS -> Bảng lương để thống kê lương của từng nhân viên
Nếu trong quá trình vận hành chuẩn xác, cuối tháng sẽ tổng hợp được dự kiến lương chính xác của mỗi nhân viên và thực hiện chi lương cho nhân viên bằng cách click vào Trả lương

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //