Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Quản lý kho nguyên vật liệu

Để quản lý tồn kho cũng như chi tiết nhập xuất các mã nguyên vật liệu tiêu hao khi làm dịch vụ bạn sẽ truy cập phần Kho & hàng tồn và trong bộ lọc sẽ chọn NVL để thống kê ra các mã nguyên vật liệu và số lượng tồn đến thời điểm hiện tại

 

222

 

Tượng tự với kho sản phẩm thì khi thực hiện dịch vụ (Dịch vụ đã được cấu hình nguyên liệu tiêu hao) thì trong phần kho nguyên vật liệu cũng tự động trừ số lượng nguyên vật liệu tiêu hao cho buổi dịch vụ đã hoàn thành

Như vậy bạn có thể quản lý chính xác số lượng mã nguyên vật liệu để giảm thiểu nhất có thể sự thất thoát

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //