APP nhân viên

logo

Quản lý lịch dịch vụ

  • Quản lý lịch dịch vụ đã được giao
  • Quản lý lịch dự kiến (booking đã chọn)

Quản lý lịch dịch vụ đã được giao

Đăng nhập vào app bằng tài khoản nhân viên chọn Dịch vụ trên menu -> Chọn tab Dịch vụ

Qldv

Trong đó
Qldvdth hiển thị dịch vụ đang thực hiện

Qldvhthiển thị các dịch vụ đã hoàn thành

Click vào buổi dịch vụ để xem chi tiết thông tin buổi dịch vụ đó

Xemchitiet Xemchitietdv

Thông tin về dịch vụ thực hiện cho khách hàng, 1 số thông tin của khách hàng, …
Có thể upload hình ảnh trước và sau khi làm dịch vụ của khách hàng lên để đồng bộ lên hệ thống
Chọn Xemha để xem cũng như upload hình ảnh chi tiết và ghi chú về dịch vụ

Hinhanhdv

– Click Nhật ký để thêm mới cũng như check những lưu ý quan trọng mà nhân viên cần chú ý với khách hàng này

Nkydv

– Click Lịch trình để xem các buổi trước đó của liệu trình khách hàng vào những thời điểm nào, có hình ảnh gì không

Lichtrinhdv

Lichtrinhdv1

 

– Chọn Lịch sử khách hàng để xem lịch sử dịch vụ và sản phẩm đã mua và sử dụng

Lskh

 

219 220 221

 

Quản lý lịch dự kiến (booking đã chọn)

Đăng nhập vào app bằng tài khoản nhân viên chọn Dịch vụ trên menu -> Chọn tab Đặt lịch

Dldv

Chọn dịch vụ muốn kiểm tra thông tin, App hiển thị

Ctdv

Truy cập vào chi tiết buổi dịch vụ để kiểm tra thông tin như trên phần dịch vụ

Ngoài ra, bạn có thể truy cập danh sách thông báo để xem những thông báo hệ thống gửi tới cho nhân viên (có khách đặt lịch, có lịch làm dịch vụ, …). Click icon Chuong

Thongbao

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //