Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Quản lý sổ quỹ

Truy cập Kế toán/HCNS -> Thu chi/ Sổ quỹ

1

Màn hình danh sách thu chi hiển thị

2

– Trên màn hình này quản lý danh sách những khoản thu chi tại cơ sở. Có thể phân loại thống kê riêng theo từng phương thức thanh toán như Chuyển khoản, Quẹt thẻ, Tiền mặt, …
– Truy cập chi tiết từng khoản thu – chi để kiểm tra thông tin về giá trị, nội dung, nguồn đến từ đâu (Thanh toán đơn hàng, nạp ví, …), phân loại khoản thu – chi, ngày tạo, …
– Trong trường hợp bạn muốn in, chỉnh sửa hay xóa thì có thể chọn các icon 1 để thực hiện các nghiệp đó
Click icon 7 để lọc các khoản thu – chi theo các tiêu chí khác nhau

13

Click icon 8 để làm mới dữ liệu
Click icon 9 tùy chọn hiển thị các trường thông tin của khoản thu – chi. Trong phần này cần lưu ý tích chọn ID để hiển thị mã của khoản thu chi, sẽ dùng để chuyển ngày khoản thu chi trong phần Công cụ admin (Xem hướng dẫn tại đây)

Màn hình hiển thị mã ID

173

Sẽ có trường hợp đơn hàng có nhiều mặt hàng, phải click vào 6 để xem được mã ID của khoản thanh toán

Lưu ý :

  • Nhân viên kế toán tại 1 cơ sở chỉ thấy được danh sách những khoản thu chi tại cơ sở đó
  • Tài khoản nhân viên chỉ có thể xóa cũng như chỉnh sửa những khoản thu – chi trong ngày. Khi qua ngày cần báo quản lý sử dụng tài khoản admin để chỉnh sửa

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //