Sử dụng phần mềm

logo

Quản lý thẻ liệu trình

 

  • Quản lý thẻ dịch vụ
  • Thao tác các nghiệp vụ nâng cao

Quản lý thẻ dịch vụ

Để quản lý thẻ dịch vụ hiện còn và đã sử dụng của khách hàng ta truy cập chi tiết khách hàng đó

Aaaaa

Các liệu trình cũng sẽ được sắp xếp theo các tab như Hiện còn, Bảo hành, Hết hạn – Đã sử dụng hết
*Lưu ý những liệu trình nằm trong tab Bảo hành là những liệu trình đã sử dụng hết và đang trong thời gian bảo hành
Các buổi dịch vụ tương ứng với các ô vuông
– Màu xám Nguyễn Thảo Khách Hàng (5) tương ứng với buổi dịch vụ đã được sử dụng hoặc hết hạn
– Màu xanh Nguyễn Thảo Khách Hàng (6) tương ứng với buổi dịch vụ hiện còn chưa sử dụng
Để xem thông tin chi tiết từng buổi dịch vụ ta click vào ô buổi dịch vụ muốn xem, trong phần này sẽ check được thông tin về thời gian, cơ sở, nhân viên thực hiện, lương, hình ảnh trước sau khi làm dịch vụ, nguyên liệu tiêu hao, …

212
 
Ngoài ra, bạn có thể check lịch sử sử dụng dịch vụ theo danh sách trong phần nhật ký của khách hàng đó

Nguyễn Thảo Khách Hàng (3)
 

Thao tác các nghiệp vụ nâng cao

Ngoài quản lý số lượng hiện còn cũng như chi tiết buổi dịch vụ đã sử dụng của liệu trình, hệ thống cho phép thao tác các nghiệp vụ nâng cao như tặng buổi, chuyển đổi, kết thúc, gia hạn liệu trình, …
 
Nguyễn Thảo Khách Hàng (2)
Các nghiệp vụ nâng cao :

  • Chuyển nhượng : Chuyển nhượng liệu trình cho khách hàng khác
  • Tặng buổi : Tặng thêm buổi dịch vụ vào liệu trình cho khách hàng
  • Thời gian : Thay đổi cũng như gia hạn thời gian sử dụng của liệu trình
  • Kết thúc : Kết thúc sớm liệu trình, ứng dụng để chuyển đổi liệu trình cho khách hàng
  • Thêm/ Xóa buổi : Dùng thay đổi số buổi của liệu trình
  • Chuyển điểm : Khi khách hàng thay đổi cơ sở sử dụng
  • Kích hoạt bảo hành : Chuyển liệu trình sang chế độ bảo hành cho khách hàng. Nghiệp vụ chỉ có với những liệu trình được cài đặt bảo hành

Lưu ý : Chi tiết thao tác các nghiệp vụ nâng cao tại đây

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //