Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Quản lý thông tin cá nhân

Để truy cập vào thông tin cá nhân của tài khoản đang sử dụng ta click vào biểu tượng trong ô khoanh đỏ -> Chọn Tài khoản
2

Màn hình chi tiết thông tin
3
Các thông tin có thể cập nhật như :

  • Hình ảnh
  • Tên đăng nhập
  • Họ tên
  • Email
  • Số điện thoại

Ngoài ra có thể thực hiện đổi mật khẩu đăng nhập khi click vào Đổi mật khẩu
4

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //