Quản lý thông tin khách hàng

– Quản lý thông tin khách hàng :

+ Quản lý số điện thoại, email, tên khách hàng.
+ Quản lý sinh nhật khách hàng.

+ Quản lý ảnh chụp khách hàng.

+ Quản lý nhóm khách hàng.

 

Bài viết liên quan

Quản lý thông tin quỹ ví của khách hàng
Quản lý thông tin quỹ ví của khách hàng

-Quản lý ví : + Ưu đãi khi nạp ví. + Thanh toán đơn hàng bằng ví. – Quản lý đặt cọc : + Khoản đặt cọc không đc sử dụng đến khi khách hàng cho phép.

Quản lý doanh số bán hàng – Công nợ
Quản lý doanh số bán hàng – Công nợ

– Quản lý doanh số bán hàng. – Thống kê các đơn hàng khách đã mua. – Thống kê công nợ khách hàng. – Thanh toán nợ của khách hàng. – Nợ khách hàng.

Quản lý dịch vụ khách hàng
Quản lý dịch vụ khách hàng

– Thống kê các buổi dịch vụ đã làm. – Quản lý doanh số dịch vụ.