Sử dụng phần mềm

logo

Quản lý thông tin khách hàng

 

  • Tạo mới khách hàng
  • Chỉnh sửa thông tin khách hàng
  • Upload danh sách khách hàng

Tạo mới khách hàng

Thao tác tạo mới khách hàng khi thông tin khách chưa có trên hệ thống.
Truy cập theo Phần mềm -> Pos quản lý trên thanh menu

2

Màn hình hiển thị như sau :

1

Các phương thức tạo mới 1 khách hàng :

  • Click vào Tạo mới -> Khách hàng mới
  • Click icon “ + ” trên menu tìm kiếm
  • Dùng phím tắt F3

Form thêm mới khách hàng :

3

– Nhập thông tin khách hàng : Họ tên, SĐT, Email, Ngày sinh, …
– Chọn nguồn khách hàng, nhân viên phụ trách, …
– Nhập mã thẻ từ, hình ảnh của khách hàng
– Click Lưu để hoàn tất

Lưu ý :

  • Số điện thoại là duy nhất, KHÔNG thể tạo 2 khách hàng có trùng SĐT
  • Nguồn khách hàng dùng để phân loại, có thể tùy chỉnh các nguồn khách hàng. Xem tại đây

Sau khi Lưu thông tin khách hàng đã được khởi tạo trên hệ thống. Bạn có thể thao tác đặt lịch cũng như lên đơn cho khách hàng

Tìm kiếm & Chỉnh sửa thông tin khách hàng

– Hệ thống cho phép tìm kiếm khách hàng theo Số điện thoại, tên, mã khách hàng, mã thẻ từ, …
– Khi gõ từ khóa vào ô tìm kiếm kết quả sẽ hiển thị ngay

4

Click vào khách hàng sẽ truy cập màn chi tiết của khách hàng để thực hiện các nghiệp vụ liên quan

5

Lưu ý :

  • Hệ thống quản lý đa cơ sở nên có thể tìm kiếm được khách hàng chéo nhau. Tuy nhiên, EZS cho phép cấu hình khác cơ sở phải tìm kiếm chính xác số điện thoại mới hiển thị kết quả
  • Ngoài việc tìm kiếm khách hàng, trên ô tìm kiếm có hỗ trợ chuyển đổi sang chế độ tìm kiếm đơn hàng. Để chuyển chế độ click vào icon

Upload danh sách khách hàng

– Thông tin khách hàng sẽ được cập nhật vào file mẫu của hệ thống
– Thực hiện upload file

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //