Bài viết liên quan

Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý thông tin khách hàng

– Quản lý thông tin khách hàng : + Quản lý số điện thoại, email, tên khách hàng. + Quản lý sinh nhật khách hàng. + Quản lý ảnh chụp khách hàng. + Quản lý nhóm khách hàng.  

Quản lý doanh số bán hàng – Công nợ
Quản lý doanh số bán hàng – Công nợ

– Quản lý doanh số bán hàng. – Thống kê các đơn hàng khách đã mua. – Thống kê công nợ khách hàng. – Thanh toán nợ của khách hàng. – Nợ khách hàng.

Quản lý dịch vụ khách hàng
Quản lý dịch vụ khách hàng

– Thống kê các buổi dịch vụ đã làm. – Quản lý doanh số dịch vụ.