Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Quản lý ví điện tử – thẻ tiền

  • Quản lý ví điện tử
  • Quản lý thẻ tiền
  • Sử dụng ví – thẻ tiền

Quản lý ví điện tử của khách hàng

Ví điện tử chứa số tiền thực sự của khách hàng hay số tiền SPA gửi tặng khách hàng, tích lũy mua hàng, hoa hồng giới thiệu. Số tiền trong ví sẽ KHÔNG bị giới hạn về thời gian sử dụng cũng như mặt hàng chi tiêu
Truy cập chi tiết khách hàng -> Click icon 11 -> Chọn tab

9

Thông tin chi tiết những khoản cộng, trừ ví hiển thị chi tiết về thời gian và giá trị sử dụng
Lưu ý :

  • Ví điện tử sẽ tách biệt giá trị Khả dụng (có thể chi tiêu) và Chờ xử lý (Những giá trị từ tích lũy mua hàng và hoa hồng giới thiệu khi đơn hàng gốc chưa thanh toán hết)
  • Có thể thực hiện nạp ví cho khách hàng. Trong trường hợp tặng tiền vào ví cho khách hàng có thể tùy chọn Nạp ví không thu tiền, như vậy sẽ không phát sinh thêm doanh thu cho spa và khách hàng vẫn có tiền trong ví điện tử

 

Quản lý thẻ tiền của khách hàng

Thẻ tiền là khoản trả trước để được hưởng những chương trình ưu đãi, thẻ tiền sẽ có giới hạn về hạn sử dụng, mức chi tiêu và có thể chi tiêu những mặt hàng nào
Hệ thống cho phép tạo nhiều thẻ tiền, khách hàng cũng có thể mua và sử dụng nhiều thẻ tiền trong cùng 1 thời điểm
Truy cập chi tiết khách hàng -> Click icon 11 -> Chọn tab Thẻ tiền

10

Danh sách thẻ tiền hiện tại đang được phép sử dụng, giá trị được phép chi tiêu (Sản phẩm bao nhiêu? Dịch vụ bao nhiêu?) và giá trị hiện còn, lịch sử sử dụng của thẻ tiền
Thẻ tiền cho phép khóa tạm thời và mở lại khi tiếp tục sử dụng

 

Sử dụng Ví – Thẻ tiền

Thực hiện sử dụng Ví – Thẻ tiền Khi thực hiện thanh toán đơn hàng

12

Khi thanh toán phần phương thức sẽ lựa chọn thanh toán từ hoặc Thẻ tiền
Lưu ý :

  • Nếu trong trường hợp thẻ tiền không đủ điều kiện thanh toán cho đơn hàng thì hệ thống sẽ KHÔNG cho phép thanh toán
  • Giá trị thẻ tiền và ví tồn hiện tại sẽ hiển thị luôn trong form thanh toán để lễ tân chủ động trong thao tác
  • Sau khi thực hiện thanh toán lịch sử sử dụng sẽ hiển thị trong chi tiết hay Thẻ tiền

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //