Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!

APP khách hàng

logo

Quản lý Ví điện tử và Thẻ tiền

  • Quản lý ví điện tử
  • Quản lý thẻ tiền

Trên màn hình thông tin cá nhân click Quản lý ví & Thẻ tiền

93c66c05a6b77ce925a61

Quản lý ví điện tử

61fb11023bbfe1e1b8ae54

Trong màn hình chi tiết ví hiển thị các thông tin sau

  • Tổng giá trị Ví
  • Số dư khả dụng (Cho phép được sử dụng)
  • Khoản Chờ xử lý : Những khoản đến từ tích lũy mua hàng, hoa hồng tư vấn bán hàng mà đơn hàng mua hoặc khách tư vấn thực hiện mua hiện tại chưa thanh toán hết. Khi các đơn hàng đó thanh toán hết số tiền trong ví sẽ chuyển sang trạng thái khả dụng có thể chi tiêu
  • Lịch sử chi tiêu (Thời gian, số tiền, nội dung chi tiêu,…) từ ví. Về cơ bản sẽ có những khoản cộng hoặc trừ ví như là Nạp ví, Tích lũy mua hàng, Hoa hồng bán hàng, Hoàn tiền dịch vụ hay trả hàng, Thanh toán đơn hàng, Rút tiền

Như vậy bạn có thể quản lý chi tiết Ví của khách hàng tại đây, nếu có sai sót khách hàng có thể liên hệ tới phía SPA để yêu cầu kiểm tra và xử lý

 

Quản lý thẻ tiền

166

Trong màn hình thẻ tiền hiển thị các thông tin sau

  • Danh sách thẻ tiền hiện tại đang sở hữu
  • Gía trị sử dụng
  • Hiện tại còn lại bao nhiêu
  • Hạn sử dụng

Lưu ý : Với những thẻ tiền hết hạn sử dụng vẫn sẽ hiển thị trong danh sách nhưng sẽ ở trạng thái hết hạn
Click vào chi tiết mỗi thẻ tiền sẽ thống kê được lịch sử sử dụng của thẻ tiền đó

167

Như vậy bạn có thể quản lý chi tiết Thẻ tiền của khách hàng tại đây, nếu có sai sót khách hàng có thể liên hệ tới phía SPA để yêu cầu kiểm tra và xử lý

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

// //