Trải nghiệm khách hàng

logo

Quản lý website

  • Chọn cơ sở
  • Đăng nhập – Đăng xuất
  • Mua hàng
  • Đặt lịch và quản lý đặt lịch
  • Quản lý khối WEB BANNER
  • Quản lý khối giới thiệu chung
  • Quản lý khối 6 dịch vụ hot
  • Quản lý khối ý kiến khách hàng
  • Quản lý khối thư viện hình ảnh web
  • Quản lý khối blog tin tức

 

Chọn cơ sở

– Khách hàng kéo xuống cuổi trang –> Click “Cơ sở hiện tại” và chọn cơ sở mua hàng, đặt lịch
 

Đăng nhập – Đăng xuất

– Click icon Icon Tai Khoan –> Nhập số điện thoại của khách hàng và mật khẩu mặc định: 1234
– Tiến hành nhập mật khẩu mới của khách và xác nhận –> Click “Thay đổi mật khẩu” để cập nhật mật khẩu mới
Thay Doi Mat Khau
– Để đăng xuất tài khoản –> Click “Thoát”
 

Mua hàng

– Vào chi tiết của sản phẩm dịch vụ –> Click “Mua ngay” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng
– Click icon Icon Giỏ Hàng trên thẻ dịch vụ muốn mua để thêm thẻ dịch vụ vào giỏ hàng.
Web Gio Hang
– Nhập số lượng sản phẩm, dịch vụ muốn mua –> Click “Tiếp tục”
Gửi đơn Hàng
– Kiểm tra lại thông tin nhận hàng. Nhập mã giảm giá và click áp dụng –> Click “Gửi đơn hàng” để hoàn tất mua hàng
– Khách hàng tiến hành thanh toán theo hướng dẫn
 

Đặt lịch – Quản lý đặt lịch

– Click icon Icon Bang Lich ở góc phải dưới để đặt lịch
– Chọn cơ sở, ngày, thời gian làm dịch vụ –> Click “Chọn dịch vụ” để chọn dịch vụ
Thoi Gian Dat Lich
– Tìm dịch vụ và chọn dịch vụ muốn đặt lịch
Dat Lich Chon Dich Vu
– Click “Đặt lịch ngay” hoàn tất đặt lịch
– Để quản lý đặt lịch di chuyển chuột vào icon Icon Tai Khoan –> Chọn quản lý đặt lịch để quản lý các lịch dịch vụ đã đặt
Quản Lý đặt Lịch Web 1
+ Click “Thay đổi lịch” để cập nhật lại đặt lịch
+ Click “Hủy” để hủy lịch đã đặt
 

Quản lý khối Web Banner

Web Banner 0

– Truy cập Web & App –> Media/Video –> Chọn vị trí WEB.BANNER –> Click “Hiển thị” để xem sanh sách các web banner

Web Banner 1

– Click “Thêm mới” để thêm mới. Click “Sửa” để sửa web banner

Web Banner 2

(1) Nhập tên banner
(2) Chọn file “Ảnh/video 1” từ máy tính hiển thị trên máy tính (1920×1078 pixel)
(3) Chọn file “Ảnh/video 2” từ máy tính hiển thị trên mobile (800×800 pixel)
(4) Nhập mô tả banner
(5) Click “Cập nhật” để cập nhật. Click “Thêm mới” để thêm mới

 

Quản lý khối giới thiệu chung

Trang Chu Gt 1

– Truy cập Web & App –> Nội dung / Blogs –> Chọn cate đầu tiên của cate Website –> Click “Hiển thị” để hiển thị danh sách các bài viết
Trang Chu Gt 2

– Click “Sửa” để sửa bài viết Về chúng tôi để sửa bài viết khối giới thiệu chung. Kích thước ảnh 800×540 pixel
– Truy cập Web & App –> Media/Video –> Chọn vị trí WEB.ABOUT –> Click “Hiển thị” –> Click “Sửa” để sửa các bài viết điểm nổi bật
Trang Chu Gt 3

 

Quản lý khối 6 dịch vụ hot

Dich Vu Hot

– Truy cập Web & App –> Media/Video –> Chọn vị trí WEB.DVHOT –> Click “Hiển thị” –> Click “Thêm mới” để thêm mới. click “Sửa” để sửa bài viết
Dich Vu Hot 1

 

Quản lý khối ý kiến khách hàng

Y Kien Khach Hang 1

– Truy cập cập Web & App –> Media/Video –> Chọn vị trí review –> Click “Hiển thị” –> Click “Thêm mới” để thêm mới, click “Sửa” để sửa bài viết
Y Kien Khach Hang 2
– Click “Thêm mới” để thêm mới, click “Sửa” để sửa bài viết
Y Kien Khach Hang 3
(1) Nhập tên khách hàng vào trường Tên video / media
(2) Nhập chức vụ nghề nghiệp của khách hàng vào trường Link
(3) Chọn ảnh và upload ảnh khác hàng vào trưởng Ảnh / Video 1
(4) Nhập nhận xét, đánh giá của khách hàng vào trường Mô tả

– Click “Cập nhật” để cập nhật ý kiến khách hàng.

 

Quản lý khối thư viện hình ảnh web

Thu Vien Hinh Anh
– Truy cập Web & App –> Media / Video –> Chọn vị trí “Ảnh siêu đẹp” –> Click “Hiển thị” để hiển thị danh sách hình ảnh
Thu Vien Hinh Anh 1
– Click “Thêm mới” để thêm mới, click “Sửa” để sửa hình ảnh
Thu Vien Hinh Anh 2
(1) Nhập tên hình ảnh
(2) Chọn ảnh từ máy tính
(3) Click “Cập nhật” để lưu thay đổi

 

Quản lý khối blog tin tức

Blog Tin Tuc 3
– Truy cập Web & App –> Nội dung / Blogs –> chọn cate “Tin tức” –> Click “Hiển thị” để xem danh sách các bài viết
Blog Tin Tuc 1
– Click “Thêm mới” để thêm mới, click “Sửa” để sửa bài viết tin tức
Blog Tin Tuc 2
(1) Nhập tên bài viết blogs
(2) Nhập mô tả ngắn bài viết blogs (2-3 dòng)
(3) Nhập chi tiết bài viết tin blogs
+ Click icon Icon Upload Anh để thêm
ảnh vào chi tiết bài viết (xóa thông số chiều rộng, chiều cao ảnh để ảnh tự thay đổi theo từng thiết bị)
+ Click icon Icon Upload Video để
nhúng video từ Youtube vào trong chi tiết bài viết

(4) Chọn ảnh đại diện từ máy tính. Kích thước 500×300 px
– Click “Thêm mới” để thêm mới bài viết, click “Cập nhật” để cập nhật

Cùng chuyên mục

// //