Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Quên mật khẩu

Khi bạn quên mật khẩu truy cập phần mềm bạn có thể thực hiện quên mật khẩu như sau

  • Click Quên mật khẩu ?
  • Nhập Email nhận mã xác nhận (Email được nhập trong phần thông tin cơ bản)
  • Check Email nhận mã xác nhận. Nhập mã xác nhận
  • Nhập mật khẩu mới

4

5

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //