Quy định sử dụng

1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

a) Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân:

 • Tên: CÔNG TY TNHH EZS Việt Nam
 • Địa chỉ trụ sở:  6 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

b) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác:

 • Số điện thoại: 024.6286.1115 – 0981.883.3338
 • Hỗ trợ: lienhe@ezs.vn

2. ĐỊNH NGHĨA

“Dịch vụ” – Dịch vụ cung cấp Phần mềm quản lý EZS chạy dưới tên miền ezs.vn và trên Ứng dụng Ezs

“Ứng dụng EZS” – Ứng dụng EZS trên hệ điều hành iOS và Android phiên bản chính thức được tải trực tiếp từ Google Play hoặc App Store

“Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ EZS.vn

“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website, Ứng dụng

“Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng bằng tài khoản quản trị.

“Cửa hàng” – Tài khoản cửa hàng do Người dùng EZS đặt có dạng abc.EZS.vn, trong đó phần “abc” do Chủ tài khoản tự đặt.

“Tài khoản quản trị” – Tài khoản quản trị được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký cửa hàng Người dùng EZS trên Website EZS/Ứng dụng EZS

“Người dùng EZS” – Là Người đăng kí, tạo tài khoản, sử dụng các phần mềm của EZS trên Website EZS/Ứng dụng EZS và được EZS chấp nhận sự đăng ký đó như: Chủ tài khoản hoặc các nhân viên của cửa hàng được chủ tài khoản cấp cho tài khoản truy cập vào cửa hàng; những người truy cập, tìm hiểu thông tin trên website EZS.vn

“EZS” – Công TNHH EZS Việt Nam

“Bên thứ ba” – Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng của Người dùng EZS hoặc của EZS

“Dữ liệu cửa hàng” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên cửa hàng được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.

“Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên EZS

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm của EZS, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của EZS dưới tên miền chính thức là EZS.VN và ứng dụng EZS trên hệ điều hành Android và iOS. EZS sẽ duy trì trang thông tin điện tử EZS.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng  nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.

EZS có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng EZS có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website EZS/Ứng dụng EZS. Nếu Người dùng EZS tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng EZS chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng EZS đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng EZS, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của EZS.

4. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG 

Việc Người dùng EZS lựa chọn sử dụng các Website EZS/Ứng dụng EZS đồng nghĩa với việc Người dùng EZS chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website EZS/Ứng dụng EZS. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của EZS, Người dùng EZS phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của EZS thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng EZS tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

Người dùng EZS phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

5. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

EZS cung cấp phần mềm ứng dụng với các tính năng hỗ trợ quản lý cho Người dùng EZS, vì vậy EZS không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng EZS như: Khách hàng của Người dùng EZS, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng EZS đang kinh doanh…cũng như EZS không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng EZS hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng EZS.

Người dùng EZS phải nhận thức và phải chấp nhận rằng Người dùng EZS có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ của EZS vào công việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng EZS không được sử dụng dịch vụ của EZS để thực hiện các hành động có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của của EZS, cộng đồng hay quyền lợi của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh….

EZS có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập ứng dụng của Người dùng EZS vào hệ thống dịch vụ của EZS khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng EZS có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về  phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng EZS hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng EZS khi sử dụng Website EZS /Ứng dụng EZS mà EZS nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của EZS, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng ứng dụng, EZS có quyền yêu cầu Người dùng EZS cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, EZS có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho EZS cũng như cộng đồng.

6. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

EZS có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng EZS trong các trường hợp sau:

a) Người dùng EZS sử dụng phần mềm Website EZS/ Ứng dụng EZS vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

b) Người dùng EZS gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

c) Người dùng EZS lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

d) Người dùng EZS sử dụng website để phá hoại một website khác.

đ) Người dùng EZS sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

e) Người dùng EZS sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng EZS khác của EZS.vn.

f) Người dùng EZS bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của EZS. Trường hợp bị tấn công EZS sẽ tạm ngừng website của Người dùng EZS trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

g) Người dùng EZS có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

h) Người dùng EZS không thanh toán các chi phí đúng hạn.

i) Người dùng EZS có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của EZS trên các phương tiện thông tin đại chúng.

k) Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.

l) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

7. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

a) Sử dụng khu vực chung:

Người dùng EZS hiểu và chấp nhận rằng có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website EZS/Ứng dụng EZS theo quyết định và xem xét duy nhất của EZS, mọi yêu cầu của Người dùng EZS về sử dụng Khu vực chung trên Website EZS/Ứng dụng EZS cho mục đích riêng của Người dùng EZS có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ đã thông báo ban đầu.

b) Sử dụng khu vực riêng

Người dùng EZS có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. EZS không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Người dùng EZS tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí.

c) Truy cập khu vực riêng

Người dùng EZS hiểu và chấp nhận rằng EZS có quyền truy cập khu vực riêng của Người dùng EZS khi ở một trong các trường hợp sau:

 • Được Người dùng EZS đồng ý
 • Người dùng EZS yêu cầu nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố
 • Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, Tòa án… theo quy định của pháp luật
 • Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

Người dùng EZS hiểu và chấp nhận rằng Người dùng EZS không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của EZS, khu vực riêng của Người dùng EZS khác, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website, ứng dụng.

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website EZS/Ứng dụng EZS thuộc bản quyền của Công ty Cổ Phần Công Nghệ EZS.

Do đó, tất cả nội dung tại Website www.ezs.vn, tại Ứng dụng EZS đều thuộc sở hữu của EZS. EZS cho phép Người dùng EZS xem, tải về và in những nội dung sau:

 • Nội dung đã được EZS công khai trên Website, Ứng dụng EZS
 • Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng EZS

Khi sử dụng các thông tin tại Website EZS/Ứng dụng EZS, Người dùng EZS cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận.

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng EZS không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website EZS/Ứng dụng EZS mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của EZS. Người dùng EZS có thể liên hệ địa chỉ: lienhe@ezs.vn để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi EZS, Người dùng EZS phải bảo đảm là việc Người dùng EZS sử dụng thông tin có được từ Website EZS/Ứng dụng v của Người dùng EZS không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.ezs.vn hoặc nguồn từ Ứng dụng của EZS.

9. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG EZS

Vui lòng xem Chính sách bảo mật của EZS tại địa chỉ: https://ezs.vn/chinh-sach-bao-mat

10. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Website EZS/Ứng dụng EZS đã/đang và sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của ứng dụng, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển…)

Khi Người dùng EZS sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trên hệ thống phần mềm như dịch vụ EZS Express, EZS Pay, EZS Finance,… có nghĩa là Người dùng EZS đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng EZS hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Website EZS/Ứng dụng EZS chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng EZS đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng EZS được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

11. QUY ĐỊNH VỀ CHÂN TRANG WEBSITE

Các website, ứng dụng sau khi hoàn thiện và bàn giao cho Người dùng EZS đều được xác nhận bởi dòng chữ “Cung cấp bởi EZS” có gắn link về trang chủ Ezs.vn và để chế độ nofollow tại vị trí chân trang website. Tương tự như tem bảo hành đối với các sản phẩm khác, điều này xác nhận trách nhiệm của EZS cũng như đảm bảo quyền lợi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đối với website.

12. XỬ LÝ SỰ CỐ

Người dùng EZS có trách nhiệm thông báo ngay EZS khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với EZS để EZS có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng EZS. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng EZS có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng EZS hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, EZS luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên EZS sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng EZS.

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, EZS không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng EZS trên phần mềm, website, ứng dụng của người dùng EZS. Đồng thời, EZS không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng EZS và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của EZS sau khi EZS đã bàn giao cho Người dùng EZS.

EZS chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website EZS/Ứng dụng EZS; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng EZS hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng EZS vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của EZS.

Như một điều kiện khi sử dụng Website, Ứng dụng này, Người dùng EZS đồng ý rằng EZS, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của EZS sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website EZS/Ứng dụng EZS hay sử dụng các Dịch vụ khác của EZS.

EZS cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website EZS/Ứng dụng EZS. Ngoài ra, Người dùng EZS cũng hiểu rằng, EZS không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng EZS có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba. EZS khuyến nghị Người dùng EZS nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. EZS không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng EZS sau khi sử dụng dịch vụ.

14. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website EZS/Ứng dụng EZS và các tính năng đi kèm của Ứng dụng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. EZS sẽ không bảo đảm rằng Ứng dụng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, EZS và các nhân viên của EZS sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của EZS luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. EZS cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

15. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người dùng EZS có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của EZS. Tuy nhiên, EZS có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng EZS bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được EZS gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Người dùng EZS đăng ký tài khoản thành công.

16. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng EZS vui lòng nào gửi về EZS theo các phương thức sau:

 • Gửi email tới địa chỉ: lienhe@ezs.vn
 • Hotline CSKH: 0915.181.516
 • Hoặc liên hệ trực tiếp:
  Công ty TNHH Ezs Việt Nam
  Địa chỉ trụ sở: Số 6 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuận, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Số điện thoại: 0981.883.338 – 024.6286.1115

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, EZS sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng EZS, trường hợp cần thiết, EZS có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. EZS sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng EZS trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và EZS, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

Bài viết liên quan

Trung tâm hỗ trợ
Trung tâm hỗ trợ

Nếu quý khách có bất kỳ nhu cầu hỗ trợ nào vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau: 1/ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP Công ty TNHH Ezs Việt Nam Địa chỉ: ACM BUILDING – 22/42 Vũ Ngọc Phan, Hà Nội Điện thoại: 0981.883.338 – 024.66.8888.33   2/ LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN […]

Hình thức thanh toán
Hình thức thanh toán

Khi bạn quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn một hình thức thanh toán phù hợp nhất trong 2 hình thức dưới đây để thanh toán một cách đơn giản và thuận tiện. Hình thức 1:  Tiền mặt + Nhân viên sẽ liên lạc và hẹn bạn thời […]

Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật EZS biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy EZS cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng EZS. Chính sách bảo mật mô tả cách thức EZS thu thập và xử […]