Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Sản phẩm & Dịch vụ hot

  • Dịch vụ hot

Spdvh

Truy cập CÀI ĐẶT –> Quản lý SP/DV –> chọn mục Dịch vụ

Dvh Chọn Chinhsuathetienđể chỉnh sửa trạng thái của dịch vụ

Dvh1Chỉnh trạng thái của dịch vụ thành “Hàng Hot” rồi ấn  Lưu.

  • Sản phẩm hot

Sph1

Truy cập CÀI ĐẶT –> Quản lý SP/DV –> chọn mục Sản phẩm

Sph

Chọn Chinhsuathetienđể chỉnh sửa trạng thái sản phẩm

Sph2

Chỉnh sửa trạng thái sản phẩm thành Hàng hot rồi ấn 14.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

 

Cùng chuyên mục

// //