Setup Khuyến mại – Nhóm khách hàng

1. Setup khuyến mại

Bước 1: Vào cài đặt, chọn quản lý SP/DV/PP

Bước 2: Click để tạo khuyến mại cho sản phẩm

Bước 3: Điền thông tin chương trình khuyến mại vào form:

– Khuyến mại (% hoặc tiền): mức giảm giá.
Nếu bạn nhập 300.000, hệ thống sẽ tự hiểu là giảm giá 300.000
Nếu bạn nhập 20, hệ thống sẽ tự hiểu là giảm giá 20%

– Từ ngày – đến ngày: Thời gian chạy chương trình KM

– Áp dụng:
Sản phẩm này: chỉ áp dụng cho 1 sản phẩm
Cùng danh mục: Áp dụng cho tất cả sản phẩm cùng danh mục
Danh sách hiển thị: Áp dụng cho những sản phẩm đang hiện trên màn hình.

Bước 4: Click “Đặt giá” để triển khai chương trình

2. Setup nhóm khách hàng

Bước 1: Chọn Ưu đãi → Nhóm khách hàng

Bước 2: Chọn tạo  nhóm và điền thông tin (tên nhóm, mô tả, ngưỡng tiền được vào nhóm)

Bước 3: Click “Lưu” để hoàn thành.

Bài viết liên quan

Setup Voucher-Tích lũy mua hàng-Affiliate
Setup Voucher-Tích lũy mua hàng-Affiliate

1. Setup Voucher Bước 1: Vào Ưu đãi, chọn Voucher/coupon Bước 2: Click “Thêm mới” Bước 3: Điền thông tin cho Voucher. VIDEO HƯỚNG DẪN TRỰ QUAN: HTTPS://YOUTU.BE/5DZWPXXCWIK        Danh sách voucher/coupon đã tạo Tại đây là danh sách tất cả mã voucher, bạn có thể sao chép voucher (trong cột CODE) và share lên […]

Setup Ưu đãi nap ví & Các ưu đãi khác
Setup Ưu đãi nap ví & Các ưu đãi khác

1. Setup ưu đãi nạp ví Bước 2: Nhập thông tin ưu đãi Một chương trình ưu đãi nạp ví cần nhập những thông tin sau: – Giá trị nạp từ/Giá trị nạp đến: Khoảng tiền khách cần nạp để được nhận ưu đãi – Từ ngày – đến ngày: Ngày chương trình bắt đầu […]