Setup Ưu đãi nap ví & Các ưu đãi khác

1. Setup ưu đãi nạp ví

Bước 2: Nhập thông tin ưu đãi

Một chương trình ưu đãi nạp ví cần nhập những thông tin sau:

– Giá trị nạp từ/Giá trị nạp đến: Khoảng tiền khách cần nạp để được nhận ưu đãi

– Từ ngày – đến ngày: Ngày chương trình bắt đầu được áp dụng và kết thúc

– Giá trị khuyến mại: Mức ưu đãi khách được hưởng

Bước 3: Sau khi nhập thông tin cho chương trình, bạn click “Lưu thay đổi” để lưu lại những gì vừa nhập

Lưu ý: Bạn có thể click vào icon thùng rác ở cuối dòng để xóa 1 chương trình ưu đãi

2. Setup các ưu đãi khác

*Ưu đãi bao gồm ưu đãi cho khách hàng đăng kí mới, đăng nhập lần đầu và cho khách hàng cũ (sinh nhật khách hàng).

Bước 1: Vào Ưu đãi → ưu đãi khác

Bước 2: Chọn hình thức ưu đãi

+ Tặng tiền cho khách hàng: nhập số tiền muốn tặng khách vào ô tặng tiền vào ví. Số tiền sẽ được tự động thêm vào ví khi khách hàng đăng kí lần đầu hoặc đăng nhập lần đầu. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình ưu đãi

+ Tặng mã giảm giá: nhập số tiền hoặc %

Trong đó :

  • Áp dụng: cho tất cả các sản phẩm, cho các sản phẩm khuyến mại, cho các sản phẩm nguyên giá
  • Áp dụng danh mục: chọn các danh mục sản phẩm áp dụng mã giảm giá
  • Áp dụng sản phẩm: chọn các sản phẩm áp dụng mã giảm giá
  • Áp dụng từ ngày: thời gian bắt đầu chương trình ưu đãi
  • Áp dụng đến ngày: thời gian kết thúc chương trình ưu đãi

Bước 3: Click “Cập nhật” để lưu thay đổi

 

Bài viết liên quan

Setup Khuyến mại – Nhóm khách hàng
Setup Khuyến mại – Nhóm khách hàng

1. Setup khuyến mại Bước 1: Vào cài đặt, chọn quản lý SP/DV/PP Bước 2: Click để tạo khuyến mại cho sản phẩm Bước 3: Điền thông tin chương trình khuyến mại vào form: – Khuyến mại (% hoặc tiền): mức giảm giá. Nếu bạn nhập 300.000, hệ thống sẽ tự hiểu là giảm giá 300.000 […]

Setup Voucher-Tích lũy mua hàng-Affiliate
Setup Voucher-Tích lũy mua hàng-Affiliate

1. Setup Voucher Bước 1: Vào Ưu đãi, chọn Voucher/coupon Bước 2: Click “Thêm mới” Bước 3: Điền thông tin cho Voucher. VIDEO HƯỚNG DẪN TRỰ QUAN: HTTPS://YOUTU.BE/5DZWPXXCWIK        Danh sách voucher/coupon đã tạo Tại đây là danh sách tất cả mã voucher, bạn có thể sao chép voucher (trong cột CODE) và share lên […]