Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Tại sao tôi không xóa được sản phẩm, dịch vụ?

– Với những sản phẩm, dịch vụ, thẻ tiền, phụ phí, nguyên vật liệu trên hệ thống đã thực hiện bán thì chỉ có thể chỉnh sửa, ẩn hoặc tạm dừng kinh doanh
KHÔNG thể xóa vì sẽ ảnh hưởng đến lịch sử mua hàng cũng như sử dụng của khách hàng trên hệ thống phần mềm
* Lưu ý : Chỉ xóa được những mặt hàng chưa thực hiện bán trên hệ thống

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //